Teme doktorata iz filozofije odobrene na Senatu Sveučilišta u Zagrebu
 • 15. 05. 2018. Ivan Restović: Logičko-pojmovna struktura Brouwerova intucionizma. Mentor: prof. dr. sc. Srećko Kovač
   
 • 14. 03. 2017. Vlasta Baštijan: Tumačenje McTaggartovoga paradoksa u teoriji a i teoriji B: Mentori: doc. dr. sc. Tomislav Janović i prof. dr. sc. Boran Brečić
   
 • 14. 03. 2017. Goran Lojkić: Razgranata teorija tipova kao intenzionalna logika. Mentor: prof. dr. sc. Srećko Kovač. Doktorski rad obranjen 21. 02. 2018. Doktorski rad obranjen 21. 02. 2018.
   
 • 19. 04. 2016. Ivica Mihaljević: Učenje o Jednome i mnoštvu u Liber de causis. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga
   
 • 15. 09. 2015. Vanda Bazdan: Authentic skepticism: The delineation of a dialectical counterpart to positive epistemology. Mentor: prof. dr. sc. Filip Grgić. Doktorski rad obranjen: 03. 06. 2016.
   
 • 16. 12. 2014. Dubravka Vlaičević: Libertarijanizam i doktrina Katoličke Crkve o slobodi. Mentor: dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen 16. 03. 2018.
   
 • 10. 12. 2013. Bruno Pušić: Pluralizam, realizam i vrsta kao klaster homeostatskih svojstava. Mentori: izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić i doc. dr. sc. Damjan Franjević. Doktorski rad obranjen: 28. 06. 2016.
 • 11. 06. 2013. Andrea Mađor Božinović: “Kalokagathia”: Platonova i Deweyeva filozofija moralnog odgoja. Mentorica: dr. sc. Marie–Elise Zovko, znanstvena savjetnica
 • 16. 04. 2013. Josip Lukin: Modeliranje u filozofiji znanosti Nancy Cartwright u kontekstu suvremene rasprave o znanstvenim modelima. Mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša. Doktorski rad obranjen: 12. 03. 2015.
 • 12. 03. 2013. Borna Jalšenjak: Underlying philosophy of self-determination theory and motivation: Importance of understanding motivation as philosophical-anthropological concept for organisational sciences. Mentori: prof. dr. sc. Randy Richards i izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak. Doktorski rad obranjen: 10. 03. 2014.
 • 12. 02. 2013. Marina Novina: Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije. Mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša
 • 15. 05. 2012. Ljubiša Prica: Film kao medij filozofskog mišljenja. Mentor: prof. dr. sc. Jure Zovko. Doktorski rad obranjen: 22. 12. 2014.
 • 10. 05. 2011. Tomislav Škrbić: Ontologija umjetnosti Ivana Fochta. Mentor: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 23. 09. 2015.
 • 10. 06. 2010. Ana Butković: Problem znanja a priori u sporu između empirizma i racionalizma. Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak. Doktorski rad obranjen: 21. 11. 2014.
 • 20. 04. 2010. Laura Blažetić Faller: Spoznajno utemeljenje vrline. Mentor: prof. dr. sc. Jure Zovko
 • 16. 03. 2010. Dragana Sekulić: Normativno i deskriptivno u zaključivanju. Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak. Doktorski rad obranjen: 28. 06. 2012.
 • 10. 02. 2009. Matej Sušnik: Etika i praktično rasuđivanje: moralni razlozi i problem moralne motivacije. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Doktorski rad obranjen: 25. 02. 2011.
 • 16. 12. 2008. Petar Šegedin: Noũs u Platonovu filozofiranju. Mentor: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 30. 06. 2010.
 • 16. 12. 2008. Ksenija Grubišić: Nietzscheova kritika morala. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Doktorski rad obranjen: 04. 05. 2012.
 • 16. 09. 2008. Ana Gavran Miloš: Epicurean Epistemology. Mentor: prof. dr. sc. Filip Grgić. Doktorski rad obranjen: 17. 12. 2010.
 • 16. 09. 2008. Luka Boršić: Renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti. Mentorica: dr. sc. Mihaela Girardi Karšulin, znanstvena savjetnica. Doktorski rad obranjen: 15. 06. 2010.
 • 16. 09. 2008. Ivana Skuhala Karasman: Predviđanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina). Mentorica: dr. sc. Erna Banić Pajnić, znanstvena savjetnica. Doktorski rad obranjen: 29. 06. 2011.
 • 16. 09. 2008. Lovorka Mađarević: Uloga emocija u moralu. Mentor: prof. dr. sc. Filip Grgić. Doktorski rad obranjen: 17. 12. 2010.
 • 16. 09. 2008. Nives Delija Treščec: Recepcija Hegelove teze o kraju umjetnosti. Mentor: prof. dr. sc. Jure Zovko. Doktorski rad obranjen:
 • 16. 09. 2008. Mladen Domazet: Explanations from contemporary quantum theories: some ontological characteristics. Mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša. Doktorski rad obranjen: 03. 12. 2009.
   
 • 10. 06. 2008. Dušan Dožudić: Kontekstualna uvjetovanost referencije singularnih termina. Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak. Doktorski rad obranjen: 17. 02. 2012.
   
 • 11. 12. 2007. Tvrtko Jolić: Normativni temelji međunarodne pravednosti. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Doktorski rad obranjen: 21. 06. 2010.
 • 11. 12. 2007. Berislav Podrug: Platonov Simpozij. Mentor: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 06. 06. 2012.
 • 12. 04. 2005. Tomislav Bracanović: Filozofija biologije i evolucijsko objašnjenje morala. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Doktorski rad obranjen: 18. 05. 2005.

Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS