Upis u zimski semestar akademske godine 2013./2014.

Upis u zimski semestar akademske godine 2013./2014. traje od 25. studenoga 2013. (ponedjeljak) do 6. prosinca 2013 (petak).

Za upis semestra potrebno je donijeti uplatnicu iz koje je vidljivo da je uplaćen iznos školarine za semestar koji se upisuje i indeks. Na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Adresa: Hrvatski studiji, Borongajska cesta 83d, Zagreb
Žiro račun Hrvatskih studija: 2340009-1400021282
Poziv na broj:

  • filozofija: mjesec-149-2013
  • povijest:  mjesec-148-2013
  • kroatologija: mjesec-147-2013

Šifra opisa plaćanja: upisati 33
opis plaćanja: poslijediplomski filozofija/povijest/kroatologija, broj semestra

Napomena: Ured Službe za poslijediplomske se nalazi na prizemlju, soba 23

STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU PRVU GODINU POSLIJEDIPLOMSKOGA STUDIJA

  •  znos školarine za jedan semestar poslijediplomskoga doktorskoga studija za akademsku godinu 2013./2014. iznosi 8000,00 kuna.
  • za upis je osim uplatnice s uplaćenim iznosom potrebno donijeti i dvije fotografije za indeks veličine 6*4 cm.

RADNO VRIJEME SLUŽBE ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

Tijekom razdoblja upisa (od 25. studenoga  do 6. prosinca 2013.) služba za poslijediplomske studije radi za studente:
Ponedjeljak, srijeda od 10:00 do 18:00.
Utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00.

Više  informacija možete dobiti na broj telefona 01 245 7633 i na adresi elektroničke pošte poslijediplomski@hrstud.hr


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS