Međunarodna suradnja

Erasmus+ sporazumi Odjela za povijest:

Universität Heidelberg, Heidelberg, Njemačka

Paris Sorbonne, Pariz, Francuska

New Bulgarian University, Sofija, Bugarska

The Pultusk Academy of Humanities, Pultsuk, Poljska

 

Bilateralni sporazumi:

Odelenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Odelenje za istoriju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

 

Članstva u domaćim i međunarodnim udruženjima:

HNOPZ - Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Društvo za hrvatsku povijesnicu

Hrvatsko arheološko društvo

ICOM Hrvatska

Društvo za ekonomsku povijest i ekohistoriju

IAE - International Association of Egyptologists

ICOM - International Council of Museums

CIPEG - International Committe for Egyptology

ASTENE - Association for the Study of Travel in Egypt and the Near East

Egypt and Austria

 

 

 

 


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS