Nastavnici i predmeti
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek 245-7614 7614 e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Krešimir Bušić e-mail  
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer 245-7635 7635 e-mail  
doc. dr. sc. Stipica Grgić 245-7614 7614 e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Jukić 245-7651 7651 e-mail  
doc. dr. sc. Kristina Milković e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Popić 245-7638 7638 e-mail  
doc. dr. sc. Mladen Tomorad 245 7635 7635 e-mail  
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić 245-7635 7635 e-mail  
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
mag. educ. hist. Mijo Beljo e-mail  
dr. sc. Valerija Macan Lukavečki e-mail  
dr. sc. Vladimir Šumanović e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić e-mail  
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol e-mail  
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
mag.hist. et mag.educ.hist. Marko Marina e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski 4851721 e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Mijo Korade 245-7610
091 6
7610 e-mail  
prof. dr. sc. Marko Petrak e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Josip Jurčević e-mail  
prof. dr. sc. Stjepan Matković e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Antički gradovi kontinentalne Hrvatske
0,0,0
1
INFO
Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Arhivistika za povjesničare
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Biblical Archaeology
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
0,0,0
3
INFO
Diktature u srednjoj Europi
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Diplomatika s egdotikom i kronologijom
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
0,0,0
4
INFO
Diplomski rad (POV-zn_smjer)
0,0,0
4
INFO
Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Društvo i religija: 13. -15. stoljeće
1,1,1
2
INFO
Ekonomska slika Istre u Antici
1,0,0
1
INFO
Europa u prvoj polovici 20. stoljeća
1,0,0
5, 6
INFO
Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva
0,0,0
1
INFO
Historiografski praktikum
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
History of Croatia
1,1,0
5, 6
INFO
Hrana i ranonovovjekovlje
1,0,0
3, 4
INFO
Hrvati i Karolinzi
0,0,0
2
INFO
Hrvati u staroj dijaspori
0,0,0
5, 6
INFO
Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
1,0,0
2
INFO
Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku
0,0,0
2
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska kulturna povijest
1,1,0
1
INFO
Hrvatska latinistička historiografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska politička povijest
0,0,0
2
INFO
Hrvatska povijest (16.-18.st.)
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska povijest u 19. st.
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5
INFO
Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Humanistika u informacijskom dobu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Istočna Azija u ranom novom vijeku
0,0,0
3, 4
INFO
Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina -istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina-izvori egipatske, grčke i rimske povijesti
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina -izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća
0,0,0
3
INFO
Isusovci, misije, mitovi i povijest
0,0,0
3, 4
INFO
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929.-1941.
1,0,0
5, 6
INFO
Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Latinski jezik
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Mediji i Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
0,0,0
1
INFO
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Odnos Crkve i države
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Opća povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Opća povijest ranomodernog doba
1,0,0
3
INFO
Opća povijest srednjega vijeka
1,0,0
2
INFO
Osnove njemačke paleografije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijesna demografija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest 19. st.
1,0,0
4
INFO
Povijest Austrije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5
INFO
Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet
0,0,0
5, 6
INFO
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest i arheologija
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest i kultura starog Egipta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra
0,0,0
5, 6
INFO
Povijest kršćanstva u Hrvata
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Mađarske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Nezavisne Države Hrvatske
0,0,0
5, 6
INFO
Povijest nogometa
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest Palestine
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Rusije
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Sjedinjenih Američkih Država: mitovi i legende Divljega zapada
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Vojne krajine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Zagreba
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi
0,0,0
3, 4
INFO
Prapovijest i prve civilizacije
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Prvi svjetski rat i Hrvatska
1,1,1
5, 6
INFO
Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Redovništvo u hrvatskoj kulturi
0,0,0
3, 4
INFO
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Rimska povijest i civilizacija
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Rimska pravna povijest
1,0,0
1
INFO
Rimska vojska na tlu Hrvatske
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sakralna građevina u srednjem vijeku
0,0,0
2
INFO
Slavne žene staroga svijeta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Southeastern Europe 1878-1945
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Srednjovjekovni latinski natpisi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Srednjovjekovni sudbeni spisi
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije
0,0,0
1
INFO
Teorija povijesti
1,0,0
3
INFO
Totalitarni režimi
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske
0,0,0
1
INFO
Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Uvod u pomoćne povijesne znanosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u pomoćne povijesne znanosti
1,0,0
4
INFO
Uvod u povijesnu znanost
1,0,0
1
INFO
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća
0,0,0
5, 6
INFO
Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti
1,0,0
5, 6
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO
Život antičke obitelji u provinciji
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS