Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
mag. educ. hist. Mijo Beljo e-mail 117
dr. sc. Valerija Macan Lukavečki e-mail  
mag.hist. et mag.educ.hist. Marko Marina e-mail 103
dr. sc. Vladimir Šumanović e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić e-mail knjižnica, S3
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad 245 7635 7635 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek 245-7614 7614 e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Krešimir Bušić e-mail 103
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer 245-7635 7635 e-mail  
doc. dr. sc. Stipica Grgić 245-7614 7614 e-mail  
doc. dr. sc. Marko Jerković 245-7638 7638 e-mail 103
doc. dr. sc. Ivana Jukić 245-7651 7651 e-mail  
doc. dr. sc. Kristina Milković e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Popić 245-7638 7638 e-mail  
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić 245-7635 7635 e-mail 15

profesor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Mijo Korade 245-7610
091 6
7610 e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marko Petrak e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Josip Jurčević e-mail  
prof. dr. sc. Stjepan Matković e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tihomir Cipek e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski (01)8880103 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Antički gradovi kontinentalne Hrvatske
0,0,0
1
INFO
Arhivistika za povjesničare
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Biblical Archaeology
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
1,0,0
3
INFO
Diktature u srednjoj Europi
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Diplomatika s egdotikom i kronologijom
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
0,0,0
4
INFO
Diplomski rad (POV-zn_smjer)
0,0,0
4
INFO
Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku
0,0,0
2, 3, 4
INFO
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.
0,0,0
2
INFO
Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće
1,1,1
2
INFO
Egipat u Hrvatskoj: fascinacija egipatskom kulturom u Hrvatskoj od antike do početka 21. stoljeća
0,0,0
1
INFO
Europa u prvoj polovici 20. stoljeća
1,0,0
5, 6
INFO
Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva
1,0,0
1
INFO
Grci na Jadranu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Historiografski praktikum
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
History of Croatia
1,1,0
5, 6
INFO
Hrana i rano novovjekovlje
1,0,0
3, 4
INFO
Hrvati i Karolinzi
0,0,0
2
INFO
Hrvati u staroj dijaspori
1,0,0
5, 6
INFO
Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
1,0,0
2
INFO
Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku
1,0,0
2
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska kulturna povijest
1,1,0
1
INFO
Hrvatska latinistička historiografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska politička povijest
1,0,0
2
INFO
Hrvatska povijest (16.-18.st.)
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska povijest u 19. st.
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski ratnici u britanskim novinama u XVIII. st.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914.
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5
INFO
Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Humanistika u informacijskom dobu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Iliri
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5
INFO
Istočna Azija u ranom novom vijeku
1,0,0
3, 4
INFO
Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina-izvori egipatske, grčke i rimske povijesti
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća
0,0,0
3
INFO
Isusovci, misije, mitovi i povijest
0,0,0
3, 4
INFO
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.
1,0,0
5, 6
INFO
Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992.
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Jugoslavenski komunistički zločini
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Latinski jezik
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Mediji i Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
0,0,0
1
INFO
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Odnos Crkve i države
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Opća povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Opća povijest ranomodernoga doba
1,0,0
3
INFO
Opća povijest srednjega vijeka
1,0,0
2
INFO
Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijesna demografija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest 19. st.
1,0,0
4
INFO
Povijest Austrije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5
INFO
Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet
0,0,0
5, 6
INFO
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest i arheologija
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest i kultura staroga Egipta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Kine
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest kršćanstva u Hrvata
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Mađarske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Nezavisne Države Hrvatske
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest nogometa
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Rusije
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Sjedinjenih Američkih Država od prvih kolonija do kraja 19. stoljeća
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Vojne krajine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Zagreba
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi
1,0,0
3, 4
INFO
Prapovijest i prve civilizacije
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Prvi svjetski rat i Hrvatska
1,1,1
5, 6
INFO
Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Redovništvo u hrvatskoj kulturi
0,0,0
3, 4
INFO
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Rimska pravna povijest
1,0,0
1
INFO
Rimska vojska na tlu Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sakralna građevina u srednjem vijeku
0,0,0
2
INFO
Slavne žene staroga svijeta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Srednjovjekovni latinski natpisi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Srednjovjekovni sudbeni spisi
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Suvremena rodoslovna istraživanja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Šestosiječanjska diktatura
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Teorija povijesti
1,0,0
3
INFO
Totalitarni režimi
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske
0,0,0
1
INFO
Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Uvod u pomoćne povijesne znanosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u povijesnu znanost
1,0,0
1
INFO
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća
0,0,0
5, 6
INFO
Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti
1,0,0
5, 6
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS