Vijeće odsjeka
Predstojnica    
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić    
     
Članovi    
Mijo Beljo, mag. educ. hist., asistent    
doc. dr. sc. Krešimir Bušić    
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić    
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer    
doc. dr. sc. Stipica Grgić    
doc. dr. sc. Marko Jerković    
doc. dr. sc. Ivana Jukić    
dr. sc. Valerija Macan Lukavečki, viša asistentica  
Marko Marina, mag. hist.  
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol    
doc. dr. sc. Kristina Milković    
doc. dr. sc. Tomislav Popić    
dr. sc. Vladimir Šumanović, asistent    
doc. dr. sc. Mladen Tomorad    
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek    
     
Predstavnici vanjskih suradnika    
prof. dr. sc. Josip Jurčević    
prof. emer. dr. sc. Mijo Korade    
     
Predstavnik studenata    
Vlatko Smiljanić, univ. bacc. hist.    

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS