Vijeće odsjeka
Predstojnik    
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić    
     
Članovi    
Mijo Beljo, mag. educ. hist., asistent    
doc. dr. sc. Krešimir Bušić    
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić    
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer    
doc. dr. sc. Stipica Grgić    
doc. dr. sc. Marko Jerković    
doc. dr. sc. Ivana Jukić    
dr. sc. Valerija Macan Lukavečki, viša asistentica  
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol    
doc. dr. sc. Kristina Milković    
doc. dr. sc. Tomislav Popić    
dr. sc. Vladimir Šumanović, viši asistent    
doc. dr. sc. Mladen Tomorad    
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek    
     
Predstavnici vanjskih suradnika    
prof. dr. sc. Josip Jurčević    
prof. dr. sc. Mijo Korade    
     
Predstavnik studenata    
Vlatko Smiljanić, univ. bacc. hist.    

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS