Biblioterapija u nastavi književnosti
Šifra: 172612
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Biblioterapija

Plan i sadržaj nastave:

1. Uvod
2. Povijest i razvoj literarne biblioterapije
3. Teorijski preduvjeti literarne biblioterapije
4. Klinička i literarna biblioterapija
5. Psihoanalitička kritika
6. Kognitivna psihologija
7. MED ciklus
8. Komunikacijski događaj
9. Literarnobiblioterapijske funkcije
10. Metafora
11. Emocionalni paralelizam
12. Komunikacijska komplementarnost
13. Empatija
14. Kognitivna interpretacija
15. Afektivna interpretacija

Obveze studenata
1. Studenti su obvezni pohađati nastavu, najmanje 70%.
2. Studenti su obvezni biti aktivni na nastavi.
3. Studenti su obvezni napisati dva eseja.
4. Prvi esej mora biti poslan do 1. svibnja u 20 sati.
5. Uz prethodni dogovor i odobrenje, bilo koji esej može biti zamijenjen prijevodom cca 30 stranica stručnoga teksta s engleskoga jezika. Predavač odabire tekst. Tekst se može izabrati u prvom mjesecu predavanja.
6. Drugi esej može biti zamijenjen redovitim pohađanjem biblioterapijske čitaonice, svake prve srijede u mjesecu u prostorijama knjižnice Hrvatskih studija u terminu od 18 sati.

UVJETI ZA POTPIS!!!
Studenti moraju biti prisutni na 70% nastave i predati prvi esej do dogovorenoga datuma.

ECTS bodovi
Pohađanje nastave 20% ocjene
Aktivnost na nastavi 20% ocjene
Esej 1 = 30% ocjene
Esej 2 = 30% ocjene

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti i dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 70% = dovoljan (2)
71 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

Studenti su dužni napisati dva eseja.

OCJENJIVANJE ESEJA
Svaki esej treba imati od 1.500 do 2.000 riječi (od 3 do 4 stranice).
Eseji se šalju na e-mail: kroatologija@gmail.com
Za svaki dan kašnjenja s predajom eseja, esej gubi 20 posto svoje ocjene.

PRVI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije do 1. svibnja.
DRUGI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najmanje dva tjedna prije bilo kojega službenoga ispitnoga roka.

Teme za prvi esej:
Empatija
Komunikacijski događaj u literarnoj biblioterapiji
Emocionalni paralelizam i komunikacijska komplementarnost
Kognitivna i afektivna interpretacija

Teme za drugi esej
Primjer primjene biblioterapija u poeziji na odabranome tekstu
Primjer primjene blioterapije u prozi na odabranome tekstu
Primjer primjene blioterapije u drami na odabranome tekstu


Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30.
Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova koliko je naznačeno.

= Pismenost (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
= Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
= Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
= Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
= Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
= Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
= Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
= Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
= Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
= Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!

Eseji se moraju poslati na adresu kroatologija@gmail.com u navedene dane.
Esej se mora poslati na adresu kroatologija@gmail.com najmanje 15 DANA prije dogovorenoga ili službenoga roka.
Taj dan eseji moraju biti poslani do 20:00!

Temeljna iteratura:
Piskač, Davor (2018) O književnosti i životu. Zagreb: hrvatski studiji.
Bušljeta, Rona; Piskač, Davor (2018) Literarna biblioterapija u nastavi književnosti

Dopunska literatura / dostupni online izvori.
Afolayan, J. A. (1992). Documentary perspective of bibliotherapy in education.
Anderson, H. (2015). Bibliotherapy: can you read yourself happy?
Hasty, P. (2017). Dynamic duo: combining bibliotherapy with play therapy techniques.
Literatura:
  1. Temeljna literatura
  2. Temeljna literatura za literarnobiblioterapijsku analizu i interpretaciju
Preporučena literatura:
  1. Afolayan, J. A. (1992). Documentary perspective of bibliotherapy in education.
    Anderson, H. (2015). Bibliotherapy: can you read yourself happy?
    Hasty, P. (2017). Dynamic duo: combining bibliotherapy with play therapy techniques.
1. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 24. 1. 2018. u 12:00
Davor Piskač

Konzultacije srijedom od 12 do 14 sati. 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS