Društveno ponašanje i komunikacija
Šifra: 96364
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Janović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Izložiti elemente čovjekova društvenog ponašanja koji su ključni za razumijevanje interpersonalne i masovne komunikacije.
Polazeći od pretpostavke metodološkog individualizma predstaviti glavne uzročne mehanizme društvenog ponašanja.
Rasvijetliti ulogu komunikacije u kolektivnom odlučivanju i društvenim promjenama, s osobitim obzirom na proces formiranja tzv. javnog mišljenja.
Na temelju čitanja i rasprave ponuđenih tekstova razviti sposobnost razumijevanja društvenih fenomena i potaknuti kritički stav prema njihovoj medijskoj (popularnoj) prezentaciji.
Literatura:
 1. Elster, Jon; Uvod u društvene znanosti: Matice i vijci za objašnjenje složenih društvenih pojava (poglavlja 2-6, 10-15); Jesenski + Turk, (1999)
 2. Elster, Jon; Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences, , (str. 1-6, 67-79, 214-221, 344-352, 372-386, 401-424); Cambridge University Press, Cambridge (2007)
 3. Kuran, Timur; Private Truth, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification (pogl. 1 i 3); Cambridge, MA + London: Harvard University Press (1997)
 4. Lippmann, Walter; Javno mnijenje (poglavlja 13 i 14); Naprijed (1995)
 5. McNair, Brian; Uvod u političku komunikaciju (poglavlja 1-3); Fakultet političkih znanosti (2003)
1. semestar
KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem] - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Tomislav Janović :

  studenti filozofije: ponedjeljak: 10 - 11 sati (soba 117)

  studenti komunikologije: utorak: 11 - 12 sati (soba 117)

  Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS