Diplomatika s egdotikom i kronologijom
Šifra: 195017
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta
1. Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja diplomatičkih dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela.
2. Upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnoga i interdisciplinarnoga pristupa.
3. Predviđen je praktičan rad na odabranom gradivu u seminarima kao i rad u arhivima, knjižnicama i sl.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Razumijevati historiografski tekst i njegovo vjerodostojno interpretiranje
Primjereno identificirati i uporabljivati znanstvene izvore (bibliografija. dokumenata. internetskih stranica) u različitim humanističkim područjima vezanima uz povijest
Razumijevati znanstvena načela povijesnih znanosti
Razviti sposobnost korištenja računala. interneta i drugih tehničkih i digitalnih pomagala za obradu povijesnih podataka.
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

1. Artikulirati istraživačka pitanja.
2. Razvijati kritičku svijest u znanstvenom diskursu.
3. Kompetentno raščlanjivati povijesne izvore.
4. Kompetentno analizirati historiografsku literaturu.
5. Izlagati preliminarne i završne istraživačke rezultate.
6. Prenositi stečeno znanje i kompetencije.
7. Postići visoku razinu razvijenosti organizacijskih vještina.
8. Povezivati svekolike društvene, kulturne i povijesnih tijekove, odnosno interaktivno svladavati znanja i interpretacija isprava u uzajamnosti.
2.5. Opis sadržaja predmeta
1. Uvodno predavanje.
2. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled, osobito kod Hrvata.
3. Sudionici isprave. Karakteristike isprave: unutrašnje i vanjske.
4. Nastanak javne i privatne isprave. Formulari.
5. Javna isprava: isprave hrvatskih narodnih vladara. Isprave vladarskih kancelarija Arpadovića i Anžuvinaca. Banske isprave.
6. Privatna isprava.
7. Tradicija isprave.
8. Falsifikati.
9. Egdotika diplomatičkih izvora.
10. Egdotika narativnih spisa.
11. Pravila o izdavanju gradiva.
12. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
13. Načini datiranja u srednjem vijeku.
14. Svetkovine, ere, stilovi. Kako se služiti uskrsnim tablicama.
15. Posjet arhivskoj ustanovi.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 26. 5. 2020. u 23:35
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovanim kolegicama i kolegama na kolegiju Diplomatika s egdotikom i kronologijom preporučuje se da završavaju svoje obveze. Uzet ću u obzir sve odrađene zadaće kao ispit. Zadatke trebaju predati do roka na koji prijave ispit.

Objavljeno: 25. 5. 2020. u 09:48
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovane kolegice i kolege,

danas studentima kolegija šaljem naslove tema da ih obrade u manjim sintetskim esejima od barem dvije stranice teksta, Studenti koji do kraja semestra ili do prijavljenoga ispitnoga roka obave sve zadane obveze imaju položen ispit. 

Teme za Diplomatiku s egdotikom i kronologijom su: Vladarske isprave u vrijeme narodnih vladara, Datiranje u Dalmaciji u srenjem vijeku, Srednjovjekovne povlastice gradovima, Istaknuti izdavači srednjovjekovnog gradiva u Hrvatskoj.

Isto tako molim studente da na svoj uradak obavezno napišu svoje ime.

 

Objavljeno: 13. 5. 2020. u 13:28
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovane kolegice i kolege,

za ovotjedni zadatak potrebno je napisati kratki prikaz diplomskoga rada (Sustavi datiranja u srednjem vijeku) koji je postavljen na repozitorij.

 

 

Objavljeno: 5. 5. 2020. u 20:03
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovane kolegice i kolege,

ovotjedna je zadaća pregledati prezentaciju i pripremati se za drugi kolokvij iz poslanog gradiva. Tko je svoje zadatke do  sada izvršio riješio je prvi kolokvij. Preostali neka rješavaju obveze polako i neka se spremaju za ispit.

Objavljeno: 29. 4. 2020. u 10:18
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovane kolegice i kolege,

za ovotjedni zadatak potrebno je pročitati dva članka iz knjige Studia diplomatica koje još niste obradili i ih ukratko ih notirati (prikazati). Molim studente da se uključe u nastavu jer obavljene obaveze predstavljaju nadomjestak za ispit. 

Objavljeno: 23. 4. 2020. u 21:29
Uređeno: 23. 4. 2020. u 21:33
Mirjana Matijević-Sokol

Studenti trebaju pročitati i prikazati članak/poglavlje Fundacijska listina samostana sv. Marije u Zadru (str. 291-302)  iz knjige Studia medievalia selecta.

Objavljeno: 15. 4. 2020. u 18:16
Mirjana Matijević-Sokol

Studenti kolegija Diplomatika s egdotikom i kronologijom trebaju do sljedećega termina iz knjige prof. dr. sc Matijević Sokol Studia diplomatica (priložena u repozitoriju) pročitati bar dva članka i prikazati ih.

P. Ušković Croata

Objavljeno: 28. 3. 2020. u 17:00
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovane kolegice i kolege,

prema naputku prof dr. sc. Matijević Sokol iz navedenih je tema  potrebno napisati esej o svojim pitanjima i promišljanjima na kartici teksta i poslati ga na e-poštu profesorice: mmatijev1@hrstud.hr. Profesorica će se uskoro javiti studentima.

P. Ušković Croata

 

Objavljeno: 16. 3. 2020. u 23:06
Mirjana Matijević-Sokol

Poštovane kolegice i kolege studenti,

obaviještavam vas da će prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol sve nastavne materijale stavljati na repozitorij kolegija (na lijevoj margini) kako biste mogli pratiti nastavu. Za sve upite profesorici se možete obratiti na službenu e-adresu.

P. Ušković Croata

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS