Diplomatika s egdotikom i kronologijom
Šifra: 195017
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta
1. Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja diplomatičkih dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela.
2. Upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnoga i interdisciplinarnoga pristupa.
3. Predviđen je praktičan rad na odabranom gradivu u seminarima kao i rad u arhivima, knjižnicama i sl.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Razumijevati historiografski tekst i njegovo vjerodostojno interpretiranje
Primjereno identificirati i uporabljivati znanstvene izvore (bibliografija. dokumenata. internetskih stranica) u različitim humanističkim područjima vezanima uz povijest
Razumijevati znanstvena načela povijesnih znanosti
Razviti sposobnost korištenja računala. interneta i drugih tehničkih i digitalnih pomagala za obradu povijesnih podataka.
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

1. Artikulirati istraživačka pitanja.
2. Razvijati kritičku svijest u znanstvenom diskursu.
3. Kompetentno raščlanjivati povijesne izvore.
4. Kompetentno analizirati historiografsku literaturu.
5. Izlagati preliminarne i završne istraživačke rezultate.
6. Prenositi stečeno znanje i kompetencije.
7. Postići visoku razinu razvijenosti organizacijskih vještina.
8. Povezivati svekolike društvene, kulturne i povijesnih tijekove, odnosno interaktivno svladavati znanja i interpretacija isprava u uzajamnosti.
2.5. Opis sadržaja predmeta
1. Uvodno predavanje.
2. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled, osobito kod Hrvata.
3. Sudionici isprave. Karakteristike isprave: unutrašnje i vanjske.
4. Nastanak javne i privatne isprave. Formulari.
5. Javna isprava: isprave hrvatskih narodnih vladara. Isprave vladarskih kancelarija Arpadovića i Anžuvinaca. Banske isprave.
6. Privatna isprava.
7. Tradicija isprave.
8. Falsifikati.
9. Egdotika diplomatičkih izvora.
10. Egdotika narativnih spisa.
11. Pravila o izdavanju gradiva.
12. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
13. Načini datiranja u srednjem vijeku.
14. Svetkovine, ere, stilovi. Kako se služiti uskrsnim tablicama.
15. Posjet arhivskoj ustanovi.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS