Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft
Šifra: 214003
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o asimetričnom razvoju jezika u znanosti između engleskoga kao jezika znanosti i drugih nacionalnih jezika kao jezika znanosti.
Stjecanje uvida u dijalektički odnos jezika, društva i spoznajnih procesa u znanosti.
Stjecanje uvida u argumentacijske sklopove u odnosu na višejezičnu i na jednojezičnu anglofonu znanost.
Stjecanje znanja o povezanosti ekonomije i jezika znanosti u odnosu na mjerenje znanstvenih postignuća posredstvom citiranosti (impact), uloge časopisnih banki podataka i rangiranje istraživača i sveučilišta prema kvantitativnim pokazateljima.
Upoznavanje višejezičnih znanstvenih koncepata

Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet
Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima -čitanje i slušanje te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima -govorenje i pisanje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Kritički prosuđivati društvene procese, odnose, vrijednosti, pojave, teorije, paradigme i metodološke pristupe unutar temeljnih i primijenjenih tema sociologije.
Usmeno i pisano interpretirati stručne i znanstvene sadržaje.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Sposobnost razumijevanja funkcije jezika znanosti u odnosu na spoznajne procese i javnu odgovornost te primjene tih znanja pri opisu, analizi i interpretaciji suvremenih trendova razvoja jezika znanosti
Sposobnost identificiranja i razumijevanja ekonomskih načela usmjeravanja u odnosu na trendove razvoja u području jezika znanosti
Sposobnost identificiranja i prosudbe aktera u području jezika znanosti i ciljeva njihova djelovanja
Sposobnost procjene posljedica i troškova višejezične znanosti s jedne ili monolingvalne (engleskojezične) znanosti s druge strane, s aspekta budućnosti europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti, inovacijskoga potencijala znanosti i jezičnoga školskoga odgoja i obrazovanja u Europi

Opis sadržaja predmeta

1. Povijesni i društveni uvjeti nastanka globalnih jezika znanosti
2. Stanje i razvoj europskih jezika znanosti
3. Karakteristike engleskoga kao svjetskoga jezika znanosti:lingua franca ili nacionalni jezik?
4. Globalizacija i znanost kao jezični model anglofonizacije?
5. Internacionalizacija akademske nastave: višejezičnost ili English only?
6. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti I; poduzetničko sveučilište
7. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti II:Journal Impact Factor
8. Hipoteza jezičnoga imperijalizma
9. Jezik znanosti i spoznaja
10. Jezik znanosti i demokracija
11. Jezik znanosti i jezici u školskom odgoju i obrazovanju
12. Perspektive europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti
13. Mora li europska znanost biti višejezična?
14. Primjer: Njemačka
15. Primjer: Hrvatska
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS