Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
Šifra: 38055
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s novom etapom razvitka hrvatske historiografije u 19. stoljeću i njezinim postupnim prerastanjem u znanstvenu disciplinu. Gradivo se izlaže pregledno i sintetično u kontekstu vremena, no studente je potrebno upoznati i s različitim pristupom proučavanju prošlosti u pojedinim područjima hrvatskoga etničkog prostiranja, navlastito s glavnim predstavnicima u historiografiji 19., a potom i 20. stoljeća. Napose valja upozoriti na nove smjerove razvoja i moderne odskoke hrvatske historiografije u posljednja tri desetljeća.
Literatura:
  1. Igor Karaman (ur.); Historiografija; u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture, str. 201-212.; Školska knjiga, Zagreb (1980)
  2. Kultura, umjetnost, informacije; u Enciklopediji Jugoslavije, sv. 5, str. 400-432.; (1988)
  3. A. Szabo; Historiografija u Hrvatskom leksikonu, I. svezak, str. 442-443.; Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb (1966)
  4. Antoljak, Stjepan; Hrvatska historiografija: Drugo dopunjeno izdanje, str. 293 i dalje.; Matica hrvatska, Zagreb (2004)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS