Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
Šifra: 194398
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači: Krešimir Bušić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Prepoznati i primijeniti teorijske okvire povijesnih migracija i demogeografske prostorne pokretljivosti.
Upoznati studente s demogeografskim tipološkim obilježjima prostorne pokretljivosti hrvatskoga stanovništva u prošlosti.
Predočiti i objasniti studentima povode, uzroke, tijek i posljedice povijesnih migracija hrvatskih zajednica od XIII. do XXI. stoljeća.
Predočiti studentima dezintegracijske povijesne procese potaknute vojnim sukobima i osvajanjima od XIV. do početka XVIII. stoljeća sa stajališta iseljenja hrvatskih populacija izvan matičnoga hrvatskoga ozemlja.
Uvesti studente u proces sintetskoga razmišljanja o sastavnicama kulturnoga i nacionalnoga identiteta, koje su se oblikovale unutar autohtonih hrvatskih zajednica u okolnim zemljama tijekom modernizacijskih povijesnih procesa standardizacije, transformacije i integracije u XIX. i XX. stoljeću.
Upoznati zaslužne Hrvate, kao što su branitelji identiteta Hrvata u Bačkoj, mučenici za ideale (Grgo Jasenović i Mišo Jelić); promicatelji hrvatske riječi iz Bačke u iseljeništvu i svekolikoga hrvatskoga zajedništva (Marko Čović), Ljudevit Lajčo Budanović, Jelena Čović, Matija Evetović, Mišo Mandić, Petar Pekić, Blaško Rajić i Antun Karagić; ili kao što su čuvari čvrstih veza gradišćanskih Hrvata s matičnom domovinom Mate Meršić Miloradić i Ignac Horvat.
Dovesti studente do sagledavanja složenosti funkcioniranja današnjega institucionalnoga okvira i manjinskoga položaja hrvatskih iseljeničkih autohtonih zajednica u okolnim zemljama.
Opisati kulturu, povijest i jezik starijega hrvatskoga iseljeništva.
Razumjeti posljedice manjinskoga položaja starijega hrvatskoga iseljeništva od doseljenja do danas. Usporediti današnju realizaciju manjinskih i ljudskih prava hrvatskih autohtonih zajednica u okolnim zemljama.
Literatura:
  1. Skenderović, Robert (2017). Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljenja do propasti Austro-Ugarske Monarhije, HIP i ZKVH, Slavonski Brod.
  2. Holjevac, Željko (2006). Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj: analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb.
  3. Čolak, Nikola - Ive Mažuran (2000). Janjevo sedam stoljeća opstojnosti Hrvata, Zagreb: Udruga Janjevo.
  4. Krpan, Stjepan (1990). Hrvati u Rekašu kraj Temišvara, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Preporučena literatura:
  1. Bara, Mario (2011). Prešućeni karaševski Hrvati: Karaševci u vojvođanskom dijelu Banata (članak), Godišnjak za znanstvena istraživanja, Subotica: ZKVH.
1. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS