Hrvatska reformacijska književnost
Šifra: 130426
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Izvođači: Alojz Jembrih - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Studentima predočiti
- kulturološki vidik reformacije u Europi
- odraz reformacije na hrvatskome prostoru u 16. i 17. st.
- osnutak tiskare u Urachu i glavne nositelje njene djelatnosti
- prvi hrvatski prijevod Biblije - Novoga testamenta i drugih hrvatskih tiskanih knjiga
- upoznati prve tiskane knjige namijenjene Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj u doba reformacije

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Pokazati kulturno-povijesno značenje reformacije u Europi
- objasniti pokušaje reformacijske djelatnosti u hrvatskim zemljama 16. st.
- objasniti razloge zbog kojih se reformacija u hrvatskim zemljama nije uspjela održati
- predočiti tijek priprema oko osnutka tiskare u Urachu
- osvijetliti tiskarsku produkciju hrvatskih knjiga u Urachu
- pokazati zauzetost glavnih hrvatskih prevoditelja u Urachu
- analitičko-sadržajno prikazati hrvatske tiskane knjige u Urachu na glagoljici, ćirilici i latinici (1561.- 1565.)

Studenti će moći razumjeti
- pojavu reformacije u Europi i Hrvatskoj
- primijeniti stečene spoznaje o povijesti reformacije na specifično razdoblje uraško-hrvatske izdavačke i prevoditeljske djelatnosti u Urachu (Njemačkoj)
- steći znanje o razvoju glagoljice koju je za tiskanje priredio Stipan Konzul Istrianin u Nürnbergu
- na osnovi poznavanja hrvatskih tiskanih djela u Urachu steći će uvid u vrijednost filološkoga proučavanja u kontekstu povijesti hrvatskoga jezika
- moći će uočiti jezične razlike između glagoljskih i ćiriličkih pojedinih hrvatskih uraških izdanja
- uvidjet će odnos hrvatske reformacijske književnosti prema drugim hrvatskim književnostima

TJEDNI PLAN NASTAVE:
1. Društveno-politički okvir i pojava europske reformacije
2. Reformacija u pojedinim europskim zemljama
3. Širenje reformacije u hrvatskim zemljama 16. st.
4. Protagonisti europske reformacije
5. Prva latinička tiskana knjiga u doba reformacije
6. Hrvatski prevoditeljski krug u Urachu
7. Pripreme i osnutak tiskare u Urachu
8. Stipan Konzul i glagoljica
9. Barun Ivan Ungnad i tiskara u Urachu
10. Primož Trubar i Stipan Konzul
11. Uraška hrvatska glagoljska, ćirilska i latinička izdanja
12. Jezik istih izdanja
13. Reformacija među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj
14. Stipan Konzul među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj
15. Grgur Mekinić prvi hrvatskih prevoditelj i pjesnik zapadno-ugarskih Hrvata u 17. st.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS