Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Javni sustavi i stanovništvo
Šifra: 194399
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Šterc
doc. dr. sc. Monika Komušanac
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su:
- razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o uvjetovanosti javnih sustava i stanovništva u okviru teorijskoga koncepta
- osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti pristupa u razmatranju odnosa javni sustavi-stanovništvo
- upoznati studente o značenju stanovništva u planiranjima javnih sustava
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju demografskih i javno-sustavnih pojmova, kategorija i zakonitosti
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos stanovništva i razvoja javnih sustava
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije stanovništva i javnih sustava
- objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne, društvene i razvojne uvjetovanosti stanovništva i temeljnih javnih sustava
- upoznati studente s razvojnim oblicima među utjecaja stanovništva i javnih sustava
- razviti kod studenata primjenu projekcijskih metoda i modela u proučavanju odnosa stanovništva i javnih sustava
- objasniti studentima osnovnu uvjetovanost stanovništva i javnih sustava na razvoj hrvatskoga prostora i društva
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih uvjetovanosti stanovništva i javnih sustava, razvojnih pitanja, kretanja i posljedica
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru demografskim slomom
- omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga društva i prostora i njegovom utjecaju na izgradnju javnih sustava
- razviti kod studenata razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika formiranja javnih sustava
Literatura:
  1. Vukorepa, I., 2012: Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 409.
  2. Wertheimer-Baletić, A., 1999: Stanovništvo i razvoj, MATE d.o.o., Zagreb.
Preporučena literatura:
  1. Šterc, S., Komušanac, M., 2012: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske - izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija...? Društvena istraživanja, 117 (god.21., br. 3), 693-714.
  2. Šterc, S., 2015: Geografski i demogeografski identitet, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1989.
  3. Luhmann, N., 1996: Social Systems (Writing Science), Stanford University Press, 682 str.
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac :

    Petak, 10:00 - 11:00h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS