Juraj Križanić
Šifra: 45868
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Izvođači: Alojz Jembrih - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznati studente sa životom i djelovanjem Jurja Križanića izvan Hrvatske u 17. st. ponajviše u Rusiji, s njegovim ekumenskim djelovanjem, s njegovim ekonomsko-političkim djelom, s njegovim jezikoslovnim djelima, s njegovim muzikološkim djelom, s njegovim kontrovezno-teološkim djelom, s njegovom reformom ruske ćirilice.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Studenti će upoznati Jurja Križanića kao isusovačkoga đaka u Grazu, kasnije teologa u Bologni i Rimu, njegov rad u Hrvatskoj prije odlaska u Rusiju, njegov misijski i spisateljski rad u Rusiji, pojedinačna djela s područja gospodarstva, politike, teologije, filozofije, jezikoslovlja, njegovo mjesto i značenje u hrvatskoj historiografiji.

Ishodi učenja
1. opisati razdoblje u kojemu je živio i djelovao Juraj Križanić,
2. prikazati i shvatiti njegovu zauzetost oko misijske djelatnosti u Rusiji,
3. analizirati i razumjeti i odgovoriti na pitanje zašto piše različita djela u izgnanstvu u Sibiru?,
4. analizirati i razumjeti njegov tzv. panslavizam s ekumenskim predznakom,
5. analizirati i razumjeti njegovo djelo Razgovori ob vladateljstvu,
6. objasniti i shvatiti njegov rad na slavenskoj gramatici,
7. objasniti i razumjeti i ostala njegova djela De providentia Dei, Opovrgnuće molbe Solovčana.


Tjedni plan nastave
1. Društveno-političko razdoblje u Hrvatskoj i Europi Križanićeva doba (1617. 1683.).
2. Križanićevo zavičajno ishodište, školovanje u Ljubljani, Grazu, Bologni i Rimu.
3. Povratak u Hrvatsku i djelovanje u Nedelišću i Varaždinu.
4. Križanićev odlazak u Rusiju i tadašnje društvenopolitičke prilike u njoj.
5. Njegova misijska zauzetost na ekumenskome planu.
6. Križanić u nemilosti te njegovo izgnanstvo u Sibir.
7. Križanić kao angažirani ekonomsko-politički pisac u Sibiru.
8. Slavenstvo Jurja Križanića.
9. Križanićevi hrvatski preteče u Rusiji.
10. Križanić kontroverzni-teološki pisac.
11. Križanićevo gospodarstveno-političko djelo Razgovori ob vladateljstvu.
12. Križanićeva jezikoslovna djela.
13. Križanić kao prvi reformator ruske ćirilice.
14. Križani kao pjesnik i muzikolog.
15. Juraj Križanić u hrvatskoj i ruskoj historiografiji.


Ocjenjivanje
Aktivnost na nastavi 20%, seminarski rad 30%, ispit 50%.
Literatura:
  1. Vatroslav Jagić, Život i rad Jurja Križanića, Zagreb, 1917., 1-487; Život i djelo Jurja Križanića, zbornik, Zagreb, 1974., 7-227; Ivan Golub, Križanić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1987., 9-250; Isti: Slavenstvo Jurja Križanića, JAZU, Zagreb, 1983., 5-98; Križanićev doprinos slavenskoj filologiji, zbornik radova III. dio, JAZU, Zagreb, 1990., 1-212; Milan Moguš, Križanićeva hrvatska gramatika, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, knj. 19, Zagreb, 1984., 1-96; Juraj Križanić, Politika, Zgb., 1997., 9-417.
1. semestar Ne predaje se
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS