Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji
Šifra: 118528
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: Ivan Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim kvalitativnim metodama koje se koriste u znanstvenom istraživanju medija i komunikacija kroz teorijska predavanja te produbiti stečeno teorijsko znanje o metodama u okviru seminara.
Literatura:
 1. Aleksandar Halmi (1996) Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu.
  Poglavlja 3. Hermeneutika - teorija kvalitativnog mišljenja, str 61-80. Poglavlje 7. Fenomenologija, etnometodologija i interpretativna praksa, str. 239- 247.
 2. Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić (2016). Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Poglavlje 2. Fenomenologija, str 13-32. Poglavlje 3. Utemeljena teorija, str 36-63
 3. Willig, Carla (2016). Kvalitativna istraživanja u psihologiji. Beograd: Clio
  Poglavlje 2.: Epistemološke osnovne kvalitativnog istraživanja, str 45-61
  Poglavlje 3.: Nacrt kvalitativnog istraživanja i prikupljanje podataka, str 63-74
  Poglavlje 5.: Sastavljanje prijedloga istraživanja, str. 114-127
  Poglavlje 8.: Fenomenološke metode, str. 186-215.
  Poglavlje 11.: Foucaultovska analiza diskursa, str. 279-302.
  Poglavlje 13.: Vizualne metode, str. 335-352.
  Poglavlje 12.: Narativna psihologija, str. 308-330.
 4. Jeđud, Ivana (2007). "Alisa u zemlji čuda - kvalitativna metodologija i metoda utemeljene teorije". Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 24 (2): 83-101.
 5. Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.
  Poglavlje 12: Opažanje, str. 341-368
 6. Skoko, Božo i Benković, Vansesa (2009). "Znanstvena metoda fokus grupa - mogućnosti i načini primjene". Politička misao 46 (3): 217-236.
 7. Selman, Irving (2006). Interviewing as Qualitaive Research. NY: Teacher College Press.
  Poglavlje 2. A Structure o fin-depth, Phenomenological Interviewing, str 15-27.
  Poglavlje 7. Interviewing as a Realtionship, str 95 -109
  Poglavlje 8. Analyzing, Interpreting and Sharing Intervju Material, str 112 - 130
1. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS