Ljudska prava
Šifra: 177435
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta

Upoznati studente s konceptom ljudskih prava i njihovim prožimanjem s pravnim sustavom u cjelini.
2.2. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema uvjeta.
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Upoznati temelje poretka društvenoga uređenja međuljudskih odnosa pomoću normi radi ostvarivanja i promicanja određenih vrjednota.
Kritički promišljati društvene odnose, međunarodne procese i procese globalizacije.
Razumjeti temeljne odrednice sociološkoga mišljenja prava.
Razumjeti područja gospodarskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajuće društvene vrjednote, aktualne oblike društvenoga djelovanja te način funkcioniranja i uspostave različitih oblika društvenosti.
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Upoznati osnovne međunarodne dokumente koji se bave tematikom ljudskih prave te prepoznati kontekste u kojima se pojavljuju pitanja definiranja, primjene i kršenja ljudskih prava.
Shvatiti način rada Europskoga suda za ljudska prava.
Prepoznati glavne probleme vezene uz primjenu ljudskih prava i njihovu zaštitu, osobito kroz judikaturu Europskoga suda za ljudska prava.
Analitički promatrati neka specifična pitanja ljudskih prava poput pitanja zaštite vjerskih sloboda i smrtne kazne.

2.5. Opis sadržaja predmeta

1. Uvodno predavanje -Što su ljudska prava, jesu li stečena ili postojeća?
2. Prirodno (naravno) i pozitivno pravo - koncepti
3. Opća deklaracija UN a o ljudskim pravima
4. Opća deklaracija UN a o ljudskim pravima: dignitet kao izvor ljudskih prava
5. O ljudskom dignitetu
6. Studentski referati i rasprava
7. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
8. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
9. Europska konvencija o ljudskim pravima
10. Europski sud za ljudska prava
11. Vjerske slobode i ljudska prava
12. Doktrina "Margin of Appreciation"
13. Presude Europskoga suda za ljudska prava
14. Smrtna kazna
15. Studentski referati i rasprava
Literatura:
 1. Dokumenti (dostupni u knjižnicama, na mrežnim stranicama (Narodne novine i dr.):
  Opća deklaracija UN o ljudskim pravima
  Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
  Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima
  Europska konvencija o ljudskim pravima i Protokoli uz Konvenciju
  Punta Del Este deklaracija o ljudskom dignitetu, za svakoga, svugdje (mrežne stranice)
1. semestar Ne predaje se
SOC( 17098)-Izborni kolegiji (1. godina) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
SOC( 17098)-Izborni kolegiji (1. godina) - Redovni studij - Sociologija
SOC (3840) - Izborni kolegiji (1.)-2. sem. - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL ( 17084) - izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura

4. semestar
FIL ( 17084) - izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS