Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
Šifra: 188546
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Metodika nastave hrvatskoga jezika
1. OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmeta doc. dr. sc. Davor Piskač
ECTS
Nastava se izvodi po 2 sata predavanja tjedno

Cilj je predmeta upoznati studenta s nastavom kao vrlo složenim sustavom posredovanja znanja i vještina kroz teoriju nastave, teoriju metodike svojstvenu humanističkim znanostima te metodika nastave Hrvatskog jezika kao školskog predmeta

Sažeti sadržaj predmeta razrađen prema satnici predavanja:

Definiranje ciljeva i zadataka. Metodika u odgojno obrazovnom radu.
Osnovno metodičko pojmovlje (nastava poučavanje, učenje, odgoj, obrazovanje, škola, dijalektička interakcija)
Nastavnikovo okruženje (ravnatelj, doravnatelj, školsko vijeće, kolege, učenici itd)
Oblici nastave (nova znanja, vještine, odgojni stavovi, otvorena nastavna struktura)
Suvremena nastavna načela (motiviranje, strukturiranje nastavnih sadržaja, usredotočenost na cilj itd.)
Suvremena metodika nastave Hrvatskoga jezika (teorija primjene psiholoških spoznaja u poučavanju i učenju)
Tipovi nastavnika (autoritativni, indolentni, demokratski)
Metodika nastave Hrvatskog jezika (naziv, predmet poučavanja, poučavanje nastavnih metoda)
Nastava književnosti u odgojno obrazovnomu procesu
Nastava jezika u odgojno obrazovnomu procesu
Planiranje nastave
Mjesto i oblik radne grupe
Samoprovjera nastavnika
Izvođenje nastave
Domaće zadaće

Obveze studenata

Redoviti dolazak na predavanja
Sudjelovanje u raspravama
Izrada dijela operativnog plana i programa
Izrada jedne pripreme za nastavni sat
Pismeno polaganje ispita na osnovi obvezatne literature (15 pitanja)

Obvezna literatura:
Pranjić, Marko (2013), Nastavna metodika u riječi i slici, Zagreb: Hrvatski studiji
Zakoni, pravilnici i dokumenti za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Katalog odobrenih udžbenika hrvatskoga jezika i književnosti za školsku godinu u kojoj se kolegij izvodi
Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
Bognar, L. Matijević, M. (2005), Didaktika: Zagreb: Školska knjiga
Cowley, S.(2006), Tajne uspješnog rada u razredu, Zagreb: Školska knjiga
Jelavić, F. (2008), Didaktika, Zagreb: Naklada slap
Kiper, H. Mischke, W. (2008), Uvod u opću didaktiku, Zagreb: Educa
Kyriacou, Ch (1997), Nastavna umijeća, Zagreb: Educa
Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake, Zagreb: Educa
Meyer, H. (2005), Što je dobra nastava, Zagreb: Educa
Neil, S. (1994), Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa
Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja, Zagreb: Educa
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Davor Piskač :

    srijeda od 13 do 14:15

    Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS