Medijski i novinarski žanrovi
Šifra: 117213
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Izvođači: Igor Vranić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je da studenti usvoje znanja o klasifikaciji u području novinarstva u cilju razumijevanja novinarskog diskursa kao specifičnog diskursa javne komunikacije. Klasifikacija područja je temeljni preduvjet za znanstveni pristup istraživanju i razumijevanju vrsta i žanrova. Vrste i žanrovi su temelj cjelokupne komunikacije pa tako i komunikacije u medijima.
Literatura:
  1. Zgrabljić Rotar, Nada; Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija (33-71.; 117-138.); Zagreb: Golden Marketing (2007)
  2. Perišin, Tena; Televizijske vijesti; Zagreb: Naklada medijska istraživanja (2010)
  3. Solar, Milivoj; Teorija književnosti. (114-131.); Zagreb: Školska knjiga (1991)
  4. Sheridan Burns, Lynette; Razumjeti novinarstvo; Zagreb: Naklada medijska istraživanja (2009)
  5. Langer, J.; "Tabloidizirana televizija i kultura vijesti: pristup i reprezentacija" u Cottle, Simon ur. (2010) Informacije, odnosi s javnošću i moć; Zagreb: Naklada medijska istraživanja (2009)
3. semestar Ne predaje se
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija

4. semestar
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija

6. semestar
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM (16525): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS