Pedagoška psihologija
Šifra: 53904
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha kolegija:
Upoznati studente sa sustavnim pregledom važnih teorijskih spoznaja na području pedagoške psihologije. Studenti će upoznati osnovne modele inteligencije, kognitivnih stilova, kreativnosti, učenja, motivacije, poučavanja. Poseban naglasak stavit će se na njihovu primjenu u obrazovnoj praksi. Također, studenti će se upoznati s potrebama darovite djece, te djece s posebnim potrebe u školskom okruženju.

- Uvod u pedagošku psihologiju
- Priprema predavanja i prezentacija, TED
- Inteligencija
- Kreativnost i Darovitost
- Predrasude u školi
- Motivacija u školi
- Učenje
- Upravljanje razredom
- Ocjenjivanje
- Elektroničko nasilje
- Prepisivanje i plagiranje
- Emocionalno učenje i emocionalna regulacija
- Odnos nastavnika/ca i roditelja


Uvjeti za dobivanje potpisa na kraju semestra i polaganje kolegija jesu:
- redovito nazočenje na nastavi (prisutnost na najmanje 70% predavanja + seminara, tj. 10 dolazaka)
- konačna ocjena na kolegiju odražavat će kontinuirano praćenje individualnog rada studenata/ica putem rada na eseju i vježbama tijekom semestra
o sudjelovanje na vježbama (10-12 bodova)
o esej (max. 20 bodova)
Literatura:
 1. Vizek Vidović, V., Vlahović ?Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN.

  Sternberg, R. J. i Williams, W. M. (2002). Educational psychology. Boston: Allyn & Bacon.

  Woolfolk, A. (2007). Educational Psychology. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Preporučena literatura:
 1. Andrilović, V. i Čudina- Obradović, M. (1996). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga.
  Buzan, T. (2004). Moć kreativne inteligencije. Zagreb: Veble commerc.
  Cvetković- Lay, J. (2002). Darovito je što ću sa sobom? Zagreb: Alinea.
  Čudina- Obradović, M. (1991). Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.
  Čudina- Obradović, M. (2008). Da sam ja učiteljica. Zagreb: Učiteljski fakultet
  Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jasrtebarsko: Naklada Slap.
  Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Saha, L. i Dworkin, A., G. (Ur.). (2009). International Handbook of Research on Teachers and Teaching. New York: Springer.

  Priručnici:
  BuljanFlander,G.,Krmek,M.,Borovec,K. I Muhek,R (2007). Nasilje preko Interneta ? cyberbullying. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
  Cvetković-Lay J. (1995). Ja hoću i mogu više. Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?.

  Cvetković-Lay J. i Sekulić ? Majurec A. (1998). Darovito je, što ću s njim? Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?.

  Cvetković-Lay, J. (2002). Darovito je, što ću sa sobom? Priručnik za obitelj, vrtić i školu. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?.

  Cvetković-Lay, J. i Pačjek, V. (2004). Možeš i drukčije. Priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?
2. semestar
DIPL-NS-smjer (4408): OBV-IZB-grupa_2.sem - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (4408): OBV-IZB-grupa_2.sem - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (4408): OBV-IZB-grupa_2.sem - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (4408): OBV-IZB-grupa_2.sem - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (4408): OBV-IZB-grupa_2.sem - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 5. 3. 2018. u 15:31
Dunja Jurić Vukelić

Dragi kolegice i kolege,  

Hvala na velikom odazivu na anketu. S obzirom na broj glasova, predavanje će ostati u prvom terminu - utorkom u 12:45.

Lijep pozdrav,

Dunja Jurić Vukelić

Objavljeno: 26. 2. 2018. u 11:36
Dunja Jurić Vukelić

Dragi kolegice i kolege, 

Zbog kolizije predloženog termina predavanja (utorkom u 12:45) s predavanjima iz drugih kolegija, molim vas da na ovom linku označite sve termine koji vam odgovaraju. Nastava će se održavati u terminu koji će imati najviše glasova. 

Lijep pozdrav,

Dunja Jurić Vukelić

Objavljeno: 21. 4. 2014. u 18:49
Martina Knežević

Zbog bolesti nastavnice, sutra (utorak, 22.4.2014) neće biti predavanja iz Pedagoške psihologije. Sve detalje o nadoknadi predavanja studenti će dobiti mailom.

Martina Knežević

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS