Povijest hrvatske filozofije
Šifra: 38842
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mislav Kukoč
Izvođači: Željka Metesi Deronjić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s najznačajnijim predstavnicima hrvatske filozofije i njihovim djelima; predstaviti im teme i probleme kojima su se bavili; ukazati na mjesto i značenje hrvatske filozofske misli u okviru zajedničkog europskog dijaloga.
Literatura:
 1. Franjo Zenko (ur.), Starija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 2. Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Mislav Kukoč, Kritika eshatologijskog uma, KruZak, Zagreb, 1998.
Preporučena literatura:
 1. Erna Banić-Pajnić, Duhovno-povijesna raskršća. Poruke renesansne filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991.
 2. Ljerka Schiffler, Iz hrvatske filozofske baštine, Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb, 1980.
 3. Ljerka Schiffler, Humanizam bez granica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992.
 4. Ljerka Schiffler, Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004.
 5. Mihaela Girardi-Karšulin, Hrvatski renesansni aristotelizam, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993.
 6. Ivica Martinović, Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća, Filozofski faultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011. (elektroničko izdanje)
 7. Božo Kovačević, Slučaj zagrebačkih revizionista, Grafički zavod Hrvatske, 1989.
 8. Mislav Kukoč, Enigma postkomunizma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1997.
 9. Djela hrvatskih filozofa
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
FIL ( 17084) - izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
FIL ( 17084) - izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 19. 3. 2019. u 14:25
Željka Metesi Deronjić

Profesorica Metesi Deronjić neće u četvrtak 21.ožujka održati nastavu zbog smrtnog slučaja u obitelji.

Objavljeno: 26. 2. 2019. u 11:42
Dario Knežić

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS