Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije
Šifra: 144890
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
Izvođači: Sabrina Đaković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je stečeno temeljno teorijsko znanje o istraživačkim metodama masovne komunikacije primijeniti kroz provedbu samostalnog istraživanja. Praktikum educira i priprema studente za pravilno korištenje metoda za znanstveno istraživanje masovnih komunikacija.
Literatura:
  1. Berger, Arthur Asa (2011). Media and Communication Research Methods: an Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications Inc., pp. 203-244;
  2. Riffe, Daniel, Lacy, Stephen + Fico, Frederic G.(2005). Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 23-121;
  3. Wimmer, Roger D. + Dominick, Joseph R. (2011). Mass Media Research: An Introduction, Ninth Edition. Boston: Wadsworth, Cengage Learning, chapters 6, 7;
Preporučena literatura:
  1. Gunter, Barrie (2002) "The quantitative research process" In Klaus Bruhn Jensen (ed.) A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies;
2. semestar
KOM-dipl (3988): ZIMK: Specijalistička radna grupa 4. - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS