Predrasude i prevencija diskriminacije
Šifra: 57198
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renato Matić
Izvođači: Renato Matić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za razumijevanje društvenih procesa koji kroz povijest čovječanstva dovode do predrasuda i diskriminacijskih praksi osoba i društvenih skupina.

Razvoj vještina prepoznavanja i interpretacije potencijalnih i prevladavanja postojećih društvenih okolnosti pogodnih za različite oblike stigmatizacije i diskriminacijskog djelovanja.
Literatura:
  1. Aronson, E.; Wilson, D.T.; Akert, M.R. (2005) Socijalna psihologija / Predrasude: kako nastaju i kako ih smanjiti (414 - 454), MATE, Zagreb;
  2. Augustinos, M. i Reynolds, K.J. (2006). Understanding prejudice, racism and social conflict. London: Sage Publications.;
  3. Nelson, T.D. (2009). Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York: Psychology Press.;
  4. Oskamp, S. (2000). Reducing prejudice and discrimination. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc;
  5. Goffman, E. (1974) Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. NY: Jason Aronson, Inc;
1. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 1. 3. 2018. u 17:41
Renato Matić

Nastava iz predmeta Predrasude i prevencija diskriminacije, započet će u petak 9.3., 13 sati u dvorani Pula

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS