Pregled povijesti hrvatske književnosti
Šifra: 173449
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Anela Mateljak Popić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
PREGLED POVIJESTI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

ECTS: 5

OBVEZE STUDENATA I STUDENTICA

1. Pohađati nastavu, najmanje 70% predavanja i 70% seminara.
2. Održati izlaganje uz ppt do kraja predavanja.
3. Obvezno napisati dva eseja.
(NAPOMENA: Uz prethodni dogovor i odobrenje predavača, bilo koji esej može biti zamijenjen prijevodom cca 30 stranica stručnoga teksta s engleskoga jezika. Predavač odabire tekst!)

UVJETI ZA POTPIS

1. Prisutnost na 70% nastave
2 Predati prvi esej do 01. 05. 2018. u 20 sati na e mail: svjetska.hrvatska@gmail.com
3. Održati izlaganje na dogovoreni dan

OCJENJIVANJE

Pohađanje nastave: do najviše 20% ocjene (10% predavanja + 10% seminar)
Održavanje izlaganja (ppt): do najviše 20% ocjene
Esej 1: do najviše 30% ocjene
Esej 2: do najviše 30% ocjene

ZAKLJUČIVANJE OCJENA

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti i dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

PISANJE ESEJA

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30 (bodovi su jednaki postocima)
Esej mora imati najmanje 1200 riječi (preporuča se do 1600 riječi)
Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova kako je naznačeno:

1. Pismenost (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
2. Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
3. Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
4. Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
5. Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
6. Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
7. Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
8. Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
9. Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
10. Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: svjetska.hrvatska@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!

1. Prvi esej MORA biti poslan na adresu svjetska.hrvatska@gmail.com najkasnije do dogovorenoga datuma u 20 sati. Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% ocjene.
2. Drugi esej mora biti poslan najmanje 14 dana (336 sati) prije bilo kojeg redovnog ispitnog roka.

OCJENJIVANJE IZLAGANJA

1. Pismenost (PPT ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
2. Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
3. Teorijska literatura (U popisu uporabljene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
4. Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu PPT) = 3 boda
5. Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
6. Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 3 boda
7. Originalnost (Iznosi se barem jedna originalna ideja u PPT)= 3 boda

TEME ESEJA
Za prvi se esej može birati između tri ponuđene teme:

1. Utjecaji antike u hrvatskoj srednjovjekovnoj, renesansnoj i baroknoj književnosti.
2. Lik žene u srednjovjekovnoj, renesansnoj i baroknoj književnosti.
3. Razvoj drame u hrvatskoj književnosti

DRUGI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu svjatska.hrvatska@gmail.com najmanje dva tjedna prije bilo kojega službenoga ispitnoga roka.

OCJENJIVANJE IZLAGANJA

1. Pismenost (PPT ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
2. Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
3. Teorijska literatura (U popisu uporabljene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
4. Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu PPT) = 3 boda
5. Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
6. Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 5 citata)= 4 boda
7. Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u PPT)= 4 boda

Za drugi se esej može birati između tri ponuđene teme:
1. Sukob razuma i osjećaja u književnosti romantizma.
2. Odnos društvenoga sustava prema pojedincu u književnosti realizma.
3. Utjecaj avangarde na suvremenu književnost.

Plan predavanja po tjednima

1. Uvodno predavanje: Pojam hrvatske književnosti i književna razdoblja
2. Počeci hrvatske književnosti, srednjovjekovna književnost (lektira: Bašćanska ploča)
3. Renesansa (lektira: Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje)
4. Barok (lektira: I. Gundulić: Suze sina razmetnoga)
5. Prosvjetiteljstvo i klasicizam (lektira: M.P. Katančić: Jesenji plodovi)
6. Hrvatski romantizam (narodni preporod i ilirizam) (lektira: I. Mažuranić: Smrt Smail age Čengića)
7. Protorealizam (Šenoino doba) (lektira: A. Šenoa: Zlatarovo zlato)
8. Realizam (lektira: A. Kovačić: U registraturi)
9. Moderna (lektira: A. G. Matoš: Camao)
10. Avangarda (lektira: A. B. Šimić: Preobraženja, zbirka pjesama)
11. Hrvatska književnost od 1929. do 1952. (lektira: Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi)
12. Druga moderna (lektira: Ranko Marinković: Kiklop)
13. Hrvatski postmodernizam od 1970. do 1990. (lektira: Ivan Aralica: Psi u Trgovištu)
14. Suvremena hrvatska književnost (Miro Gavran: Zaboravljeni sin)
15. Završno predavanje
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 24. 1. 2018. u 12:03
Davor Piskač

Konzultacije srijedom od 12 do 14 sati. 

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS