Pregled poslijerenesansnog latiniteta
Šifra: 118519
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je kronološki pregled poslijerenesansnog perioda i identificiranje najznačajnijih pisaca i djela. Pojava pojedinih žanrova smješta se u određeni povijesni period te se objašnjava u kontekstu povijesnih događaja. Također se djelovanje hrvatskih latinista smješta kontekst europskog latiniteta.
Literatura:
  1. Darko Novaković; Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću, u knj. Hrvatska i Europa Barok i prosvjetiteljstvo sv. 3. (ur. I. Golub), 551-563; ; HAZU - Školska knjiga (2003)
  2. Vladimir Vratović; Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću, u knj. Hrvatska i Europa Barok i prosvjetiteljstvo sv. 3. (ur. I. Golub), , 565-575; ; HAZU - Školska knjiga (2003)
  3. P. Knezović, "Pregled hrvatskog latiniteta od sabora u Cetingradu 1527. do sabora u Požunu 1790." Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918., Zagreb, 2004., 191-198; ;
  4. Darko Novaković; Hrvatska novolatinska književnost od 15. do 17. stoljeća, u knj. Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata (ur. F. Ferluga Petronio), 165-176; ; (1999)
  5. Pavao Knezović; Hrvatski latinisti 18. i 19. stoljeća, ibid, 177-189.; (1999)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski latinitet
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS