Politički sustav EU
Šifra: 57188
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Nakić
Izvođači: Mladen Nakić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti studentima mogućnost analitičnog pristupa pitanjima političkih sustava EU. Kolegij objašnjava pojam, sadržaj i smisao komparativne analize političkih sustava i njihov utjecaj na budući razvoj Europske unije. Cilj je razvijati kod studenata kritičnost u pristupu na konkretnim slučajevima te je naglasak na jačanju analitičnih elemenata logičnog razmišljanja, razvijanja komunikacijskih vještina te pisane i verbalne artikuliranosti. Težište je na stvaranju vlastitog mišljenja u odnosu na političku praksu unutar EU. Ohrabruje se izražavanje različitih mišljenja, prakticiranje atmosfere dijaloga i respektiranja drukčijeg mišljenja, ali uz jasno argumentiranje tog neslaganja.
Cilj je objediniti i proširiti prethodno stečena znanja i usmjeriti ih na razmatranje prednosti, ali i nedostataka sadašnjih političkih sustava posebno sa stanovišta građana koji su delegirali na političare suvereno pravo odlučivanja.
Kolegij predviđa kombinaciju interaktivnih predavanja i rasprava na aktualne teme iz područja političkih sustava zapadne Europe. Što je demokracija danas, koje su promjene nastale u definiranju neposredne odnosno participativne demokracije unutar EU? U kojoj mjeri predstavnička demokracija može zadovoljiti interese i opću dobrobit građana? Analizirati će se politički sustav Njemačke, Francuske i VB. Raspravljati će se o secesionističkim trendovima u Europi i njegovih posljedica na budućnost Europske unije. Kakve su perspektive proširenja EU?
Literatura:
  1. Mladen Puškarić; Europska integracija; Stier Graff (2012)
  2. Anđelko Milardović; Uvod u politologiju; Pan-Liber, Osijek (1996)
  3. Simon Hix; The Political System of the European Union; MacMillan Press (2002)
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (5393): Izborni kolegiji u 3. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS