Psihologija menadžmenta
Šifra: 52976
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Burušić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je zamišljen kao detaljan uvod u područje organizacijske psihologije s primarnim naglaskom na područje rukovođenja i upravljanja organizacijom, skupinama i pojedincima. Osmišljen je na način da upozna studente s osnovnim znanjem iz znanstvenih grana - organizacijske psihologije, organizacijskog ponašanja, menadžmenta i ekonomije. Znanja stečena na predmetu pružit će studentima osnove razumijevanja pojedinaca i grupa u organizaciji kao i razvijanje bazičnih znanja vezanih uz individualne razlike važne za organizacijsko ponašanje, zadovoljstvo poslom, motivaciju i emocije, percepciju i odlučivanje, socijalni utjecaj i grupne procese, konflikt i pregovaranje, moć i autoritet, vodstvo, inovaciju i promjene.
Na predmetu se osobita pozornost usmjerava na razvoj kompetencija analitičkog i kritičkog mišljenja, vještina javnog nastupanja i prezentiranja, kao i na razvijanje kompetencija cjeloživotnoga učenja, što zajedno predstavlja važna obilježja akademski obrazovanih pojedinaca.
Literatura:
  1. Stephen P. Robbins; Bitni elementi organizacijskog ponašanja; (1995), str. (object Object)
1. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS