Primjena statističkih programa
Šifra: 53916
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Pavić
Izvođači: Dario Pavić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studenta za samostalno korištenje statističkog programskog sustava SPSS. Ovo uključuje samostalan unos podataka, odabir primjerenih statističkih metoda, njihovu provedbu i interpretaciju dobivenih rezultata.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Poboljšati sposobnost primjene znanja u praksi
Razviti posebne analitičke i istraživačke vještine
Moći učinkovito prikupljati podatke i upravljati informacijama
Moći kvalitetno i učinkovito analizirati društvene pojave
Razviti sposobnost timskog rada i interpersonalne vještine
Razviti sposobnost samostalnog rada
Razviti sposobnost rješavanja problema
Razviti brigu za kvalitetu znanstvenih istraživanja
Steći specijalističko znanje nužno za obavljanje istraživačke djelatnosti unutar društvenih znanosti i daljnje usavršavanje
Moći učinkovitije obavljati istraživačku djelatnost i organizirati vrijeme
Moći učinkovitije upravljati istraživačkim projektima

Ishodi učenja
1. Pripremiti podatke za statističku analizu pomoću statističkog programa SPSS,
2. Modificirati podatke za statističku analizu ovisno o odabranoj statističkoj metodi,
3. Odabrati primjerenu statističku metodu za analizu podataka,
4. Izvesti statističku analizu u okružju programa SPSS,
5. Objasniti rezultate dobivene statističkom analizom uz pomoć statističkog programa SPSS,
6. Napisati izvještaj o dobivenim rezultatima statističke analize.


Tjedni plan nastave
1. Ponavljanje osnovnih statističkih pojmova
2. Uvod u SPSS okruženje, unos podataka
3. Modificiranje podataka, varijable i njihovi atributi.
4. Grafički prikaz podataka u SPSS-u tipovi grafova, pravilna uporaba grafičkog prikaza ovisno o vrsti i tipu podataka
5. Načini odabira uzorka i mjere deskriptivne statistike (mjere centralne tendencije, mjere raspršenja)
6. Uspoređivanje aritmetičkih sredina dviju grupa (t-test), pretpostavke t-testa.
7. Neparametrijski testovi za uspoređivanje aritmetičkih sredina dviju grupa
8. Jednostavni modeli analize varijance (ANOVA)
9. Ponovljena mjerenja ANOVA, mješoviti dizajn
10. Ponavljanje za kolokvij. Prvi kolokvij u terminu vježbi.
11. Korelacija i linearni regresijski modeli
12. Napredni modeli regresijske analize (kategorički prediktori)
13. Neparametrijski testovi i analiza kategoričkih podataka
14. Analiza pretpostavki ANOVA ponovljenih mjerenja i regresijske analize
15. Ponavljanje za kolokvij


Ocjenjivanje
Studentova ocjena se temelji na rezultatima dvaju pismenih kolokvija provedenih tijekom nastave ili pismenog ispita.
Literatura:
  1. Literatura:
    Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS, London: Sage (izabrana poglavlja).
1. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Dario Pavić :

    Konzultacije srijedom od 14.45 h do 15.45 h.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS