Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Rizici masovne komunikacije
Šifra: 64749
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Dario Vučenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su upoznati studente s negativnim aspektima masovnih medija kao generatora rizika suvremenog društva. U kontekstu socioloških studija društva rizika i komunikoloških istraživanja mogućih rizičnih utjecaja medija, kolegij će studentima ponuditi različite aspekte za teorijsko i empirijsko istraživanje medijskih sadržaja.
Literatura:
  1. Zgrabljić Rotar, Nada (2007) Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija. Zagreb: Golden Marketing. (33-71. i 117-138.);
  2. Zgrabljić Rotar, N. (ur.) (2005) Medijska pismenost i civilno društvo. Sarajevo: (integralni tekst dostupan na http://www.oneworldsee.org/node/11597);
  3. McLuhan, M. (2008) Razumijevanje medija - Mediji čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing;
  4. McNair, Brien (2004) Striptiz kultura - Seks, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb: Jesenski i Turk.;
  5. Bourdieu, Pierre (2000) Narcisovo ogledalo. Beograd: Clio;
  6. Ramonet, Ignacio (2005) " Bigh Brother ili konformizam gnusobe", u Europski glasnik, br. 10, temat Totalitarizam medija, str. 363-371..;
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS