Razvoj u društvenom kontekstu
Šifra: 53863
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Dario Vučenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj kolegija omogućuje studentima interpretiranje ljudskog ponašanja koristeći multidimenzionalni pristup. Studenti će ocijeniti i vrednovati suvremena istraživanja u okviru bioekološkog pristupa o utjecaju fizičke okoline, kulture, društvenih institucija, zajednica, obitelji i vršnjaka na razvoj djece i mladih uvažavajući individualna obilježja pojedinaca i njihovu neposrednu i posrednu interakciju s različitim razinama ekoloških sustava. Kroz kritičku analizu različitih teorija i istraživanja studenti će moći ocijeniti složenost i raznolikost životnih iskustva osoba i društvenih skupina u odnosu na društveni kontekst i okolinu u kojoj žive. Studenti će razlikovati povoljne od nepovoljnih utjecaja mikrosustava, mezosustava, egzosustava i makrosustava na roditeljstvo i razvoj djece i mladih. Studenti će analizirati aktivnosti djece i mladih u različitim mikrosustavima, njihove prijelaze iz jednog ekološkog konteksta u drugi i kvalitetu veza među njihovim mikrosustavima. Kroz samostalan i timski rad i rasprave tijekom seminara o društveno relevantnim temama studenti će preispitivati vlastita stajališta i steći bolji uvid u vlastite vrednote i stavove. Po završetku kolegija studenti će povećati svoje sposobnosti za sudjelovanje u interdisciplinarnom i timskom radu u cilju planiranja programa i intervencija kojima se potiče pozitivan razvoj djece i mladih.
Literatura:
  1. Berk, L.; Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.; Jastrebarsko:Slap (2007)
  2. Klarin, M.; Razvoj djece u socijalnom kontekstu.; Jastrebarsko:Naklada Slap (2006)
Preporučena literatura:
  1. Bronfenbrenner, U.; Making human beings human: Bioecological perspectives on human development; Sage Publications (2005)
  2. Larson, R., Brown; B.B., Mortimer, J. (eds); Adolescents preparation for the future: Perils and promise; Malden, MA: Blackwell Publishing.
  3. Lerner, R. Jacobs, F., Wertlieb, D. (eds); Applied developmental science; Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (2005)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS