Sociologija lokalnih zajednica
Šifra: 57204
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači: Andreja Sršen - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj predmeta je raspraviti temeljne sociološke teorijske pristupe zajednici s naglaskom na povijest razvoja ideje zajednice kao i na aktualne pristupe istraživanju i konceptualizaciji zajednice u suvremenom društvu. Nastavno na to, cilj predmeta je istraživanje lokalne zajednice s posebnim naglaskom na neke aspekte njene održivosti kao što su kultura, rizik i rod. Krajnji je cilj sagledavanje novih perspektiva lokalne zajednice kroz teorije i studije koje propituju revitalizaciju lokalnih identiteta i lokalnih kultura te potencijale zajednice u promoviranju, planiranju i realiziranju održivosti i biokulturnog diverziteta na lokalnoj i globalnoj razini.
Literatura:
  1. Geiger Zeman, Marija, Zeman Zdenko (2010) Uvod u sociologiju (održivih) zajednica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar;
  2. Nisbet, Robert A. (2007) Sociološka tradicija, Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, str. 69-131.;
  3. Bateman Driskell, Robyn, Lyon, Larry (2002) Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community, City +amp; Community, 1:4, str. 373-398.;
  4. Lay, Vladimir (2007) Vizija održivog razvoja Hrvatske: Prinosi artikulaciji polazišta i sadržaja vizije, u Lay, V. (ur. ) Razvoj sposoban za budućnost. Prinosi promišljanju održivog razvoja Hrvatske, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 13-52.;
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (5393): Izborni kolegiji u 3. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andreja Sršen :

    Četvrtkom:  11:30 - 12: 30 sati.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS