Sociologija migracija i etničnosti
Šifra: 188102
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Katica Jurčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s temeljnim pojmovima, teorijskim konceptima migracija i etničnosti. Kritičko i interdisciplinarno istraživanje ovih tema prikazuje se kroz povijesnu i suvremenu perspektivu migracija, kroz razumijevanje složenosti etničkih odnosa, etničkoga identiteta i etničkih zajednica. Pri tom se naglasak stavlja na hrvatske vanjske migracije i etnički identitet hrvatskih etničkih zajednica u europskoj i prekooceanskoj perspektivi.
Literatura:
  1. Mesić, M. Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb: Zavod za sociologiju Filozofskoga fakulteta, 2002.
    Perić Kaselj, M i Škiljan, F. Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: kultura, granice, države" Zagreb: IMIN, 2018.
    Jurčević, K. Stari kraj i novi svijet: migracije hrvatskih iseljenika i akulturacija u SAD-u 1880-1940, Zagreb: DIS, Institut društvenih znanosto Ivo Pilar, 2010.
    Čapo,J., Jurčević K. Povratak kao dolazak:migracijski procesi i transnacionalni prostori. Didov san. Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika (ur. Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014., str. 15-41.
    Wertheimer-Baletić, Alica. Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika, Samobor: Merdijani, 2017.
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (16536): Izborni kolegiji u 3. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS