Socijalna ekologija
Šifra: 37771
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renato Matić
Izvođači: Jelena Puđak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni ciljevi kolegija su pružiti znanja i spoznaje o: osnovnim pojmovima socijalne ekologije; o temeljnim problemima organizacije opstanka u uvjetima ugroze prirodnih osnova života na planetranoj razini; o konceptu kvalitete življenja; o konceptu i pitanjima održivosti i održivog razvoja. Uz navedene ciljeve završni tematki blok ima namjeru pružiti studentima spoznaje: o ekološkim posebnostima i izvrsnostima Hrvatske u europskom kontekstu; o pojavama i problemima (ne) održivosti razvoja Hrvatske; o nacionalnim interesima razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja. Kolegij ima i elemente potpore u izgradnji modernog, na afirmaciju života orijentiranog pogleda na svijet i kritičan je prema civilizaciji smrti i modernim oblicima destrukcije i samodestrukcije života.
Literatura:
  1. Akademik dr. sc. Ivan Cifrić: Leksikon socijalne ekologije, Školska knjiga, Zagreb, 2012;
  2. Dr. sc. Vladimir Lay i dr. sc. Dražen, Šimleša: Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja, Institut Pilar, Zagreb, 2012;
  3. Dr. sc. Vladimir Lay, dr. sc. Krešimir Kufrin, Jelena Puđak: Kap preko ruba čaše- klimatske promjene svijet i Hrvatska, UNDP - Hrvatska i Hrvatski centar Znanje za okoliš, Zagreb, 2008;
1. semestar
SOC (3839) - Izborni kolegiji (1.)-1. sem. - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS