Sociologija religije
Šifra: 28883
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Petar Bilobrk - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s razvojem sociologije religije, njeznim temeljnim pojmovima, glavnim predstavnicima te sociološkim razumijevanjem uloge religija i crkava u društvu. Polaznici će steći znanja o sociološkom aspektu fenomena religije i religioznoga, osposobit će se za bolje razumijevanje značenja religije u čovjekovu životu i društvu uopće, kao i značenja čovjekova djelovanja u nastanku različitih oblika religija. Cilj je kolegija ponuditi studenti(ca)ma jedno novo viđenje religije kao fenomena koji u ovom postmodernom vremenu zauzima veoma značajno mjesto.
Literatura:
  1. Acquaviva, Sabino (1996): Sociologija religija: problemi i perspektive. Zagreb, Filozofski fakultet;
  2. Durkheim, Emile (2008). Elementarni oblici religijskog života. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo;
  3. Grace, Davie (2005): Religija u suvremenoj Europi. Zagreb, Golden marketing Tehnička knjiga;
  4. Jukić, Jakov (1997): Lica i maske svetoga. Zagreb, Kršćanska sadašnjost.;
  5. Knoblauch, Hubert (2004): Sociologija religije. Zagreb, Demetra;
1. semestar Ne predaje se
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

5. semestar Ne predaje se
SOC (17147) - Izborni kolegiji (3. godina) - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
SOC (17147) - Izborni kolegiji (3. godina) - Redovni studij - Sociologija
SOC (3502) - Izborni kolegiji (1.)-6. sem. - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS