Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
Šifra: 159978
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović
Izvođači: Irena Cajner Mraović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je razviti činjenično i teorijsko znanje u području socijalne kontrole i policije, s posebnim naglaskom na komparativne studije koncepata socijalne kontrole, uloge policije u društvu, relacija između policije i javnosti, te utjecaja društvenog konteksta na procese socijalne kontrole i policiju.Studenti će razviti kritičko promišljanje i kompleksno shvaćanje različitih modela policije i njihovih utjecaja na socijalnu kontrolu u različitim razdobljima i u različitimk društvima, s posebnim osvrtom na moderne reforme policije. Studenti će imati priliku primijeniti svoja teorijska znanja u okviru terenske i praktične nastave kako bi mogli do kraja razumjeti socijalnu koheziju i kolekltivnu efikasnost kao resurse i alate socijalne kontrole.
Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Socijalna patologija, Sociologija sigurnosti
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi;

Demonstrirati društvene ishode javnih politika.
Planirati vlastiti angažman u rješavanju društvenih problema.
Prikazati ključne strukturalne faktore koji oblikuju društvo.
Analizirati društvenu promjenu kroz klasične i suvremene sociološke pristupe.
Usporediti makro i mikro nivo sociološke analize.
Kombinirati različita teorijska polazišta u istraživanju društvenih fenomena.
Ukazati na relevantnost koncepata kulture, socijalizacije, stratifikacije, društvene strukture te institucija u objašnjavanju društvenih fenomena.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta;

1. Objasniti različite koncepte socijalne kontrole
2.Razlikovati formalnu i neformalnu socijalnu kontrolu
3. Razumjeti relacije između socijalne kohezije, kolektivne efikasnosti i socijalne kontrole
4.Analizirati ulogu policije u procesima neformalne socijalne kontrole.
5.Argumentirati tvrdnje u području sociologije policije.
6.Primijeniti znanja u pravcu pružanja doprinosa realizaciji uloge policije u društvu.
7.Identificirati profesionalne dileme i etičke izazove koji proizlaze iz modernih policijskih strategija.
8.Razumjeti utjecaj policije na ukupnost procesa socijalne kontrole u modernom društvu.
Literatura:
  1. Linda S. Miller & Kären M. Hess (2002): The Police in the Community. Strategies for the 21st Century. Third edition. Wadsworth/Thomson Learning. Belmont, Ca, USA. ISBN: 0-534-53946-7
  2. Tim Newburn (Ed) (2008): Handbook of Policing. Willan Publishing. Devon. ISBN: 978-1-84392-323-7 paperback
  3. Oxford Handbook of policing (2014)
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović :

    Petkom od 8:30 do 9:30 u sobi 17 FHS.

    Online konzultacije u Merlinu više nisu potrebne.

    Lokacija: 17
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS