Socijalna spoznaja i percepcija
Šifra: 57109
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
Izvođači: Jelena Maričić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje, razumijevanje i kritičko vrednovanje suvremenih teorijskih i istraživačkih pristupa u području socijalne spoznaje i percepcije pojedinaca i grupa.
Literatura:
  1. Jordan, C. H.; Zanna, M. P. (1999) How to Read a Journal Article in Social Psychology. U R. F. Baumeister (Ur.), The Self in Social Psychology (str. 461-470). Philadelphia: Psychology Press;
  2. Wright S. C.; Taylor, D. M. (2003) The Social Psychology of Cultural Diversity: Social Stereotyping, Prejudice, and Discrimination. In M.A. Hogg i J. Cooper (Ur.) Sage handbook of social psychology. London: Sage;
  3. Duckitt, J. (2003). Prejudice and intergroup hostility. U D. Sears, L. Huddy, R. Jervis (Ur.), Oxford Handbook of Political Psychology (str. 559-600). Oxford: Oxford University Press;
  4. Nesdale, D. (2006). The development of prejudice in children. U. M. Augustinos i K.J. Reynolds (Ur.) Understanding prejudice, racism, and social conflict. (str. 57-72). London: Sage Publications;
  5. Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P. (2007) Universal dimensions of social cognition: warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences, 11(2), 77-83.;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS