Srednjovjekovni sudski spisi: pristupi i mogućnosti istraživanja
Šifra: 158272
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Popić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je dvojak. Prvo, cilj je upozoriti na vrijednost srednjovjekovnih sudskih spisa kao povijesnog izvora, ukazati na različite pristupe njihovoj interpretaciji u društveno-humanističkim disciplinama i na mogućnosti istraživanja. Kritičkim čitanjem i analizom primjera iz historiografske produkcije studenti će raspravljati o pojedinim pristupima, njihovoj utemeljenosti i argumentaciji, te stvarati sliku o tome koji je put potrebno prijeći od pisanih tragova prošlosti kao sirovine do korpusa povijesnoga znanja kao završnoga proizvoda. Drugi cilj predmeta je brusiti vještine čitanja i interpretacije srednjovjekovnih pisanih izvora kroz implementaciju već stečenih i novih znanja. Studenti će stoga u suradnji s profesorom pripremiti za tisak i objaviti jedan sveščić srednjovjekovnih sudskih spisa
Literatura:
 1. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaju, oksitansko selo od 1294. do 1324., Novi Sad 1991.
  Carlo Ginzburg, Sir i crvi: kozmos jednog mlinara iz 16. stoljeća, Zagreb 1989.
  Natalie Zemon Davis, Povratak Martina Guerrea, Zagreb 2001.
  Simon Roberts, The Study of Dispute: Anthropological Perspectives, u: John Bossy (ur.), Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West, Cambridge 1983., str. 1-24.
Preporučena literatura:
 1. James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance, Hidden Transcripts, New Haven, London 1990.
  James S. Scott, Seeing Like a State, How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, London 1998.
  Massimo Vallerani, Medieval Public Justice, Washington 2012.
  Zdenka Janeković Romer, Maruša ili suđenje ljubavi: bračno- ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika, Zagreb 2008.
  Tomislav Popić, Krojenje pravde: Zadarsko sudstvo u srednjem vijeku (1358. -1458.), Zagreb 2014.
1. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS