Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Suvremene sociološke teorije
Šifra: 53911
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Erik Brezovec
Izvođači: doc. dr. sc. Erik Brezovec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija osposobiti student(ic)e da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Kao prvo, potrebno je osposobiti studente za dijalog s najvažnijim teorijama suvremene sociologije, a zatim ih osposobiti da ih analiziraju, koriste i kritiziraju. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studenti/ce će biti potaknuti/e da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na hrvatsko društvo.
Literatura:
 1. Baudrillard, Jean; Simulacija i zbilja; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (2001), str. Predgovor i str. 3-162
 2. Beck, Ulrich i Edgar Grande; Kozmopolitska Europa: društvo i politika u drugoj moderni.; Zagreb: Školska knjiga. (2006), str. knjiga
 3. Calhoun, Craig, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff i Indermohan Virk (ur.); Contemporary Sociological Theory, 2nd edition.; Oxford: Blackwell. (2007), str. knjiga
 4. Collins, Randall; Interaction Ritual Chains.; Princeton: Princeton University Press (2004), str. 3-257
 5. Foucault, Michel; Znanje i moć; Zagreb: Globus (1994), str. knjiga
Preporučena literatura:
 1. Habermas, Jurgen; Tumačenje uz pojam komunikativnog djelovanja, u: Vjeran Katunarić (ur.) Teorija društva u Frankfurtskoj školi, Sociološka hrestomatija; Zagreb: Naprijed (1990), str. 593-619
 2. Hechter, Michael i Satoshi Kanazawa; Sociological Rational Choice Theory; u: Annual Review of Sociology, 23 (1997), str. 191-214
 3. Latour, Bruno; Nikada nismo bili moderni: ogled iz simetrične antropologije; Zagreb: Arkzin: AIIR (2005), str. knjiga
 4. Luhmann, Niklas; Društvo društva; Zagreb: Naklada Breza (2011), str. odabrana poglavlja
 5. Skocpol, Theda; Uporaba komparativne historije u makrosocijalnom ispitivanju; u: Uvod u komparativnu historiju, Drago Roksandić (ur.) (2004), str. 119-146
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Erik Brezovec:

  Utorak: od 11 do 12 sati, soba 018.

  Lokacija: 018

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS