Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
Šifra: 46290
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: Branimir Stanić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Osnovni je cilj kolegija analizom televizijskih žanrova prisutnih na hrvatskim televizijskim programima odrediti što zapravo čini pojedini televizijski žanr, koje su mu granice i mogućnosti daljnjega razvoja, kako su nastali žanrovi-hibridi, postoje li uopće muški i ženski žanrovi u tradicionalnom smislu. Koristeći Cultural Studies pristup svaki će televizijski žanr male skupine studenata promatrati u kontekstu onih koji ga proizvode te onih koji ga konzumiraju fokusirajući se na neki poseban problem temu.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Primijeniti znanje iz temeljnih pojmova komunikologije i novinarstva povezane s televizijskim žanrovima i popularnom kulturom. Primijeniti znanje iz temeljnih pojmova kulturalnih studija. Reproducirati, primijeniti i objasniti osnovne teorije komunikologije i novinarstva vezane uz televizijske žanrove i popularnu kulturu. Definirati, objasniti, razlikovati i kritički analizirati osobitosti medija i njihovog djelovanja.

Ishodi učenja
1. Definirati televizijske žanrove kao proizvod kulture.
2. Razlikovati televizijske žanrove.
3. Razlikovati žanrove u odnosu na publiku koja ih konzumira.
4. Analizirati televizijske žanrove s aspekta kulturne vrijednosti.
5. Klasificirati, kritički analizirati i ocijeniti medijske sadržaje.


Tjedni plan nastave
1. Televizijski žanrovi
2. Popularna kultura
3. Publika i žanrovi
4. Stručnjaci i žanrovi
5. Medijska produkcija žanrova
6. Reality programi
7. Dramski programi
8. Tradicionalni principi za analizu žanra
9. Ekonomija žanrova
10. Hibridizacija žanrova
11. Mutacija žanrova
12. Dokumentarni programi
13. Filozofija, sociologija i televizijski žanrovi
14. Televizija kao (uvijek) novi medij
15. Televizijski žanrovi hrvatske produkcije


Ocjenjivanje
50% seminarski rad, 50% ispit
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija

4. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Jelena Jurišić :

     

    Četvrtkom, od 12,45 do 13,45 sati,
         uz prethodni dogovor e-poštom.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS