Uvod u filozofiju
Šifra: 185329
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Pavo Barišić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA

Upoznavanje s nastankom i razvojem filozofije te različitim oblicima filozofiranja.
Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje o osnovnim pitanjima i problemima filozofije.
Proučavanje i tumačenje klasičnih filozofskih tekstova.

.OPIS SADRŽAJA PREDMETA

1. Uvod u predmet i značenje riječi filozofija, popis literature i obveze studenata.
2. Traganje za znanjem, vrela i oblici filozofije.
3. Filozofija kao oblik života, opća mudrost i znanost.
4. Stožerno doba svjetske povijesti i početci filozofije.
5. Mudraci, sofisti i filozofi.
6. Platonovo poimanje filozofije i dijalektike.
7. Znanost, teorija i praktična filozofija u Aristotela.
8. Filozofija kao znanost o istini.
9. Utemeljenje moderne filozofije uma i subjekta.
10. Kritička obnova filozofije i novo zasnivanje metafizike.
11. Nauk o znanosti i idealistička filozofija.
12. Enciklopedijski sustav filozofije.
13. Prevladavanje metafizike i svršetak filozofije.
14. Filozofija u hermeneutičkom ključu.
15. Kritički racionalizam i filozofija svijeta.
Literatura:
 1. Platon, Protagora, Naprijed, Zagreb 1975.
  Aristotel, Nagovor na filozofiju, Naprijed, Zagreb 1987.
  Francis Bacon, Novi organon, Naprijed, Zagreb 1986.
  René Descartes, Metafizičke meditacije, Demetra, Zagreb 1993.
  Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, NZ Matice Hrvatske, Zagreb 1984.
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciklopedija filozofijskih znanosti (Predgovor Uvod, str. 5-48), Veselin Masleša, Sarajevo 1987.
  Edmund Husserl, "Kriza europskog ljudstva i filozofija" U: Filozofija kao stroga znanost, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str. 137-171.
  Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed, Zagreb 1996., str. 83-196, 261- 281, 397-416.
Preporučena literatura:
 1. Wilhelm Jerusalem, Uvod u filozofiju, Knjižara L. Hartman (St. Kugli), Zagreb 1915.
  Stjepan Zimmermann, Uvod u filozofiju, Narodna prosvjeta, U Zagrebu 1922.
  Branko Bošnjak, Sistematika filozofije, Naprijed, Zagreb 1977.
  Branko Despot, Uvod u filozofiju, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1988.
  Joseph M. Bocheński, Uvod u filozofsko mišljenje, Verbum, Split 1997.
  Eugen Fink, Uvod u filozofiju, Matica Hrvatska, Zagreb 1998.
  Thomas Nagel, Što sve to znači? Vrlo kratak uvod u filozofiju, Kruzak, Zagreb 2002.
  Marijan Cipra, Uvod u filozofiju, Matica Hrvatska, Zagreb 2007.
  Karl Jaspers, Uvod u filozofiju, Naklada Breza, Zagreb, 2012.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 9. 12. 2019. u 09:54
Pavo Barišić

U utorak, 10. prosinca 2019. ne će se održati nastava iz predmeta Uvod u filozofiju.

Objavljeno: 30. 9. 2019. u 22:22
Pavo Barišić

Predavanja iz Uvoda u filozofiju počinju 15. listopada 2019.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS