Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
Šifra: 28462
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je pružiti uvid u pravilno provođenje metoda društvenih istraživanja te osposbiti studente za pravilno korištenje, vrednovanje i tumačenje dobivenih podataka. Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u komunikologiji.
Literatura:
 1. Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.
  Poglavlje 1: Znanosti i znanstvene metode , str. 3 - 22.
  Poglavlje 2. Teorije i znanstveno istraživanje, str 23 -50
  Poglavlje 14. Anketno istraživanje, str. 395-475
  Poglavlje 17. Pristup i tehnike kvalitativnih istraživanja, str. 571-613
 2. Petz, Boris (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare, III dopunjeno izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Poglavlje 1: Zašto statistika
  Poglavlje 4: Mjere centralne tendencije.
  Poglavlje 5: Mjere varijabilnosti.
  Poglavlje 9: Populacija i uzorak
  Poglavlje 13: Korelacija
  Poglavlje 15: Hi-kvadrat test
 3. Aleksandar, Halmi (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea.
  Poglavlje 3: Proces kvantitativnog istraživanja, str. 37-45.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS