Vjerske sastavnice hrvatske kulture
Šifra: 57140
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Petar Bilobrk - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svaka je nacionalna kultura višeslojna i mnogostruko određena. To vrijedi i za hrvatsku kulturu, niklu na prostoru obilježenu prožimanjem najmanje triju velikih kulturnih cjelina. Na prostoru današnje Hrvatske prije doseljenja Hrvata snažno je cvalo kršćanstvo, postavši sastavnim dijelom identiteta, te prelivši se u kulturu i njezina očitovanja. Podjela kršćanstva u 11., a onda i u 16. stoljeću, te dodiri s drugim religijama, osobito na rubovima hrvatskoga prostora, vodilo je daljnjemu obogaćivanju kulturnih izričaja. Predavanja, na koja se nastavlja samostalni rad studenata, zamišljena su kao temelj na kojem će postati moguće razumijevanje i autentično vrednovanje religijskih sadržaja prisutnih u najširim aspektima hrvatske kulture, potpomažući oblikovanje kroatološke perspektive.
Literatura:
  1. Skupina autora; "Gaudium et spes" (br. 5362), u: Drugi vatikanski koncil: dokumenti; Zagreb (2008)
  2. Adalbert Rebić, prev.; Promicati pastoral kulture; Papinsko vijeće za kulturu (1999)
  3. Radoslav Katičić; "Glavna obilježja hrvatske kulture", u: Kroatologija 1, str. 19.; Hrvatski studiji Zagreb
  4. Bonaventura Duda; "Zagrebačka Biblija 1968.", u: Ana Benc, Drago Bosnar (prir.), Mi, Crkva i drugo: sabrani radovi 1966.-1971.; Kršćanska sadašnjost (1971)
  5. Stanko Jambrek; "Biblija u Hrvata: Prevođenje, tiskanje i širenje Biblije u kontekstu naviještanja evanđelja", Kairos: Evanđeoski teološki časopis 1 (2007), str. 6190.; Biblijski institut (2007)
1. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
KRO-dipl (5388): Izborni kolegiji 1 u 3. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS