Vještine upravljanja ljudskim resursima
Šifra: 76082
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija:
1. Predstaviti važnost i ulogu psihologa u tvrtkama te primjenu organizacijske psihologije i psihologije rada u tvrtkama
2. Upoznati studente s temeljnim zadaćama psihologa u upravljanju ljudskim potencijalima i razvijanjem potrebnih vještina za taj posao
je predstaviti važnost i ulogu psihologa u tvrtkama te primjenu organizacijske psihologije i psihologije rada u tvrtkama.
Sažeti opis tema: Studenti će upoznati što su ljudski resursi u tvrtki, koja je funkcija ljudskih resursa i obaveze kao i organigram ? struktura ljudskih resursa u tvrtkama. Koji su sve načini oglašavanja, u kojim medijima treba oglasiti koju poziciju te što sve jedan dobar oglas treba sadržavati. Životopis ? prvi dojam o kandidatu. Naučiti će pregledavati životopise prema zadanim formalnim uvjetima za poziciju. Katalog kompetencija za svaku poziciju ? koja specifična znanja, sposobnosti i vještine treba imati djelatnik na svakoj poziciji. Vrste intervjua i način vođenja intervjua te liste procjene kandidata tijekom vođenja intervjua. Osmišljavanje specifičnih zadataka za određenu poziciju odnosno za određene vještine, znanja i sposobnosti koje kandidat treba imati da bi se zaposlio na određenoj poziciji. Što sve trebamo znati iz zakona o radu i iz Ustava Republike Hrvatske relevantno za zapošljavanje. Kako motivirati djelatnike i zadržati najbolje djelatnike u tvrtki. Edukacija djelatnika, vrste edukacije. Ljudski resursi su oblik marketinga kroz sajmove, suradnju s fakultetima i drugim organizacijama te kroz način ophođenja s kandidatima.
Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 2 sata seminara? primjena stečenog znanja, ukupno 30 sati.

Pregled tema:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje s obvezama na kolegiju
2. Opis poslova i kompetencije u ULJP
3. Regrutacija kandidata; životopis i motivacijsko pismo
4. Oblikovanje i provedba selekcijskog programa; selekcijski intervju
5. Psihologijsko testiranje u funkciji upravljanja LJP
6. Onboarding
7. Upravljanje talentima
8. Razvoj rukovoditelja; coaching
9. Upravljanje brandom poslodavca
10. Poduzetništvo u psihologiji
11. Zakonska regulativa u području upravljanja ljudskim potencijalima
12. Prezentacije seminara/projektnih zadataka
13. Evaluacija kolegija
Literatura:
Preporučena literatura:
3. semestar
PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine - Redovni studij - Psihologija

4. semestar Ne predaje se
PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS