Prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu

Doc. dr. sc. Lovorka Brajković

E-adresa: lbrajkov1@hrstud.hr

 

Prodekan za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu:

  • koordinira i razvija sustav strateškoga planiranja zapošljivosti studenata, razvijanja i pružanja usluga profesionalnoga usmjeravanja studenata, pomaganja studentima u definiranju odgojno-obrazovnih ciljeva, razvijanju praktičnih vještina koje se traže na tržištu rada i aktivnom povezivanju visokoga obrazovanja i tržišta rada;
  • koordinira i razvija sustav osposobljavanja, usmjeravanja i savjetovanja radi bolje zapošljivosti nakon završetka studija;
  • usmjerava rad savjetnika radi pomaganja studentima i diplomantima u ostvarivanju njihovih karijernih ciljeva, pružanja potpore u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju te povezivanju interesa studenata i poslodavca radi promicanja većega i bržega zapošljavanja;
  • prati zapošljavanje studenata Fakulteta nakon diplomiranja i općenito skrbi za alumne;
  • koordinira rad Savjetovališta Fakulteta radi pružanja savjetodavne pomoći i potpore studentima i zaposlenicima Fakulteta u nošenju s osobnim i profesionalnim poteškoćama, priređivanja edukativnih radionica, unaprjeđivanja kvalitete života osoba, skupina i akademske zajednice Fakulteta;
  • potiče cjeloživotni proces formalnoga, neformalnoga, namjernoga i nenamjernoga stjecanja znanja zaposlenika, nastavnika, znanstvenika i studenata Fakulteta tijekom cijeloga njihova života;
  • skrbi se o praćenju, unaprjeđenju, održivosti postojećih i uvođenju novih programa cjeloživotne naobrazbe na Fakultetu;
  • koordinira stalno usavršavanje zaposlenika i otvaranje Fakulteta široj društvenoj zajednici popularizacijom znanosti i pružanjem oblika slobodnoga učenja;
  • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
  • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće o poslovanju Fakulteta.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS