Časopis Psychoactive

Ovaj projekt studentima omogućava:

1) stjecanje vještine uspješnog pretraživanje baza podataka;

2) upoznavanje s najnovijim znanstvenim dostignućima u psihologiji;

3) priliku za dodatnim proširivanjem znanja, preko vlastite angažiranosti i neformalnog učenja;

4) stjecanje vještine pisanja preglednih radova, kritičkih osvrta i stručnih eseja;

5) kritičko sagledavanje znanstvenog kredibiliteta literature i znanstvenih članaka;

6) promicanje načela otvorenog pristupa znanosti;

7) popularizaciju specifičnih i eventualno manje zastupljenih područja psihologije

8) usku suradnju sa starijim studentima, čije će im kritike i sugestije približiti način funkcioniranja znanstvene zajednice i izrade znanstvenog rada

9) dobivanje uvida u rad u različitim područjima psihološke djelatnosti kroz provedebu intervjua sa stručnjacima iz svijeta psihologije

10) informiranje o najnovijim spoznajama znanstvene psihologije, kao i o kongresima te stručnim skupovima koji će se održavati u Hrvatskoj i svijetu.

11) pridonošenje ugledu studija psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kroz predstavljanje radova studenata obrazovanih u tom studijskom programu.

Kratkoročni ciljevi uredništva časopisa Psychoactive uključuju uspostavljanje jače prisutnosti na društvenim mrežama, pronalaženje novih načina promocije časopisa među studentima, motiviranje potencijalnih autora na pisanje članaka te tiskanje najmanje jednom semestralno.

Kao jedna od sastavnica djelatnosti Kluba studenata psihologije Hrvatskih studija  ''Feniks'', časopis ''Psychoactive'' pridonijet će radu Kluba promotivnim člancima o ostalim aktivnostima koje se u sklopu njega odvijaju. To uključuje program studentske razmjene „Bon Voyage“, stručni skup „Psihologija u praksi“ i slično.

Časopis je namijenjen svim studentima psihologije, te je kao takav besplatan.


Obavijesti
Objavljeno: 2. 12. 2016. u 13:55
Marina Štambuk
Četvrti broj Psychoactive časopisa

Uredništvo je, u suradnji sa autorima koji su se prijavili putem natječaja, kreiralo je četvrti po redu broj Psychoactive časopisa, čija tema je ovaj put bila vojna psihologija.

Novi broj časopisa sadrži:

 • sedam preglednih članaka (Darovi rata; Psihopatologijske pojave u vojsci; Talačke krize; Psihološki izazovi vojnika; Tretman posttraumatskog stresnog poremećaja kod veterana i aktivnih vojnika uporabom virtualne stvarnosti; Don't ask,don't tell; Žene u vojsci)
 • stalne rubrike:
  •  Događanja: Nadolazeće konferencije i kongresi
  • Novosti iz iz svijeta psihologije (niz kratkih tekstova o najnovijim otkrićima u znanosti psihologije u svijetu i Hrvatskoj)
  • Intervju sa stručnjakom iz područja povezanog sa temom broja
   • Vojni psiholog, mr. sc. Zoran Komar

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS