Reakreditacija Hrvatskih studija 2013./14.

Postupak reakreditacije koji u petogodišnjim ciklusima provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) obavezan je za sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Hrvatski studiji podvrgnuti su postupku reakreditacije u akademskoj godini 2013./14. koja je započela dostavljanjem "Samoanalize" na hrvatskom i engleskom jeziku u siječnju 2014. Stručno povjerenstvo sastavljeno od inozemnih stručnjaka s University of Cambridge (UK), University of Sussex (Brighton, UK), University of Leiden (NL), i Peter-Pazmany Catholic University (Piliscsaba, HU) te jednog studentskog predstavnika sa Sveučilišta u Rijeci, posjetilo je Hrvatske studije 17. i 18. ožujka 2014. Stručno povjerenstvo dostavilo je konačno izvješće koncem travnja 2014. nakon čega je uslijedilo Očitovanje Hrvatskih studija, Akreditacijska preporuka, Pismo očekivanja te, naposljetku, Akcijski plan Hrvatskih studija za otklanjanje uočenih nedostataka. Cjelokupni postupak reakreditacije opisan je na službenim stranicama AZVO

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odjeci u medijima

 
 
 
 
 
GRAFIČKI PRIKAZ OCJENA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA KOJA PROVODE PROGRAME U DRUŠTVENOM I HUMANISTIČKOM PODRUČJU (iz Sinteze reakreditacije provedene u akademskoj godini 2013./14., str. 18)
 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS