Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Naš tim
     doc.dr.sc Lovorka Brajković, prof.psih., klinički psiholog,
      voditeljica Savjetovališta
 
Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je psihoterapiju iz Transakcijske analize te seksualnu terapiju. Dugi niz godina radila je kao klinički psiholog u KBC Zagreb (Klinika za psihološku medicinu i Klinika za psihijatriju). Stručno područje rada usmjereno je na pružanje psiholoških tretmana i pomoći osobama s psihičkim poteškoćama, osobito osobama oboljelima od malignih bolesti i palijativnim bolesnicima. Poseban znanstveni ali i stručni interes ima u području psihotraumatologije. Aktivna je u provedbi javnozdravstvenih akcija s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i podizanja kvalitete života. Osim psihoonkologije i palijativne skrbi, usmjerena je i na pružanje psihološke pomoći i podrške mladima u procesu odrastanja.
 
doc.dr.sc. Jelena Maričić, dipl.psiholog, psihoterapeut, 

             voditeljica Odjela za unaprjeđenje kvalitete života

Diplomirala je psihologiju i sociologiju 2003. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta         u Zagrebu, a doktorat znanost iz polja psihologije stekla je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz radni odnos u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar te suradnju u obliku izvođenja seminara i vježbi na nekoliko kolegija na Odsjeku za psihologiju Hrvatskih studija, od 2005. surađuje i u Psihološkom centru Tesa. Tamo do danas redovito pruža psihološku pomoć telefonom, kao i savjetovanje i psihoterapiju uživo. U Psihološkom centru Tesa je vodila i brojne edukacije za psihologe, su-stručnjake i građanstvo, te javna predavanja, u kojima je integrirala znanstvene spoznaje i psihoterapijska znanja i iskustva. 2017. stekla je certifikat nakon završenog četverogodišnjeg studija Integrativne gestalt psihoterapije (pod pokroviteljstvom Instituta za integrativnu gestalt terapiju iz Würzburga), a 2019. diplomu nakon završenog četverogodišnjeg studija logoterapije (pod pokroviteljstvom Viktor Frankl instituta iz Beča). Od 2017. zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Sudjeluje u radu Savjetovališta Fakulteta hrvatskih studija od njegovog početka, a primarno je usmjerena na rad sa studentima s problemima anksioznosti i depresivnosti, te s problemima u obiteljskim i drugim odnosima.

 

           Ana Petak, mag, psych, koordinatorica za studente s invalidnošću

voditeljica Odjela za karijerni razvoj

Ana Petak završila je studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu,  na   čijem je Odsjeku trenutno zaposlena. Volontirala je u nekoliko udruga te radila u osnovnim i srednjim školama kao stručni suradnik psiholog. Studentica je poslijediplomskog studija "Prevencijska znanost i studij invaliditeta" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te je Koordinatorica je za studente s invalidnošću FHS. Završila je prvi stupanj psihoterapijske edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija. U savjetovanju je uglavnom usmjerena na područje psihologije obrazovanja te problema učenja i savladavanja gradiva.
 
 
               Katarina Jelić, mag. psych.

          voditeljica Odjela za pružanje psihološke podrške i pomoći

Završila je jednopredmetni studij psihologije na Sveučilištu u Zadru, gdje je diplomirala istražujući ulogu perfekcionizma i stilova roditeljskog odgoja u razvoju depresivnosti kod adolescenata. Položila je stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori, čiji je član. Završila je I. stupanj izobrazbu iz realitetne psihoterapije, a trenutačno pohađa Poslijediplomski sveučilišni studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ima dugogodišnje iskustvo pružanja rada u civilnom sektoru, području socijalne skrbi te na pružanju usluga psihološkoga savjetovanja mladima i obiteljima. Radila je u više strukovnih srednjih škola kao profesor psihologije te sudjelovala u nacionalnom projektu psihosocijalnoga osnaživanja hrvatskih branitelja. Sukreirala je i provodila brojne preventivne programe namijenjene djeci i mladima (vršnjačko nasilje, ovisnost, prerano napuštanje obrazovanja, mentalno zdravlje). Koautorica je niza stručnih publikacija na temu prevencije. Kontinuirano se usavršava u području savjetovanja i kliničke prakse, objavljuje i recenzira znanstvene radove u domaćim časopisima.
 
 
            doc. dr. sc. Iva Ivanković, mag. logoped.
 
Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala u polju pedagogije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je stručni ispit za stručnog suradnika logopeda u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojem je radila dvanaest godina te ujedno bila mentorica pripravnicima logopedima pri polaganju stručnih ispita. Završila je opći verbotalni seminar I. i II., seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama s komunikacijskim teškoćama te seminar za primjenu augmentativne i alternativne komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne (DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden). Stručno i znanstveno područje rada usmjereno je na pedagogiju uključivosti, metodiku rada s učenicima s posebnim potrebama, didaktiku te višejezičnost. Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
                                         
 
                                            
Dunja Jurić Vukelić, mag.psych, karijerna savjetnica

Diplomirala psihologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Studentica je poslijediplomskoga doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Savjetodavnim radom s djecom i adolescentima bavila se u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG i u Savjetovalištu za mlade Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. U skladu sa savjetodavnim interesima usmjerenima na područja zdravstvene psihologije, odgoja i obrazovanja, polaznica je edukacija iz palijativne medicine i karijernog savjetovanja.
 
 
          Iva Černja Rajter, mag.psych, karijerna savjetnica
 
Završila je studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu,  na  čijem je Odsjeku zaposlena od 2014. godine. Prethodno je radila kao vanjski suradnik na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na Pravnom fakultetu. Studentica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju doktorsku disertaciju izrađuje u sklopu projekta „Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (HRZZ-1229)“ na kojem je sudjelovala. Trenutno sudjeluje na projektu „Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (HRZZ-7537)“. Njeni istraživački interesi su u području  profesionalnog razvoja,  savjetovanja i cjeloživotnog obrazovanja. Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu radi kao karijerna savjetnica u sklopu Savjetovališta. U ovom području radila je i kao voditeljica radionica profesionalnog razvoja u sklopu Projekta „Školski program profesionalnog razvoja“ – RAZBOR. Član je društava: „Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe“ i“ European doctoral programme in career guidance and counselling“.
 
 
    Lea Andreis, mag.psych., karijerna savjetnica
 
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, prije kojeg je studirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž odradila je u području upravljanja ljudskih potencijala, nakon kojeg je nastavila raditi u istom području u farmaceutskoj i ICT industriji. Volontirala je u Psihološkom centru Sever, na Plavom telefonu i u organizaciji MassChallenge Switzerland te je radila kao asistentica u nastavi u OŠ Matka Laginje. U nastavku profesionalne karijere radila je u području marketinga, digitalnog marketinga, konzaltinga, lokalizacije, koordinacije i odnosa s javnošću u inozemnim i hrvatskim kompanijama, a 2019. izabrana je u zvanje i na radno mjesto asistentice na Fakultetu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
 
 
           Vanja Kopilaš, mag. psych
 
Stekao je akademski naziv magistra psihologije 2016. godine na Pepperdine University u Sjedinjenim Američkim Državama. Radio je kao pripravnik u bolnici Cleveland Clinic i u psihološkoj klinici na Pepperdine University. Dvije godine je radio kao koordinator istraživanja na University of California Los Angeles (UCLA) pod mentorstvom prof. dr. sc. Michelle Craske. Po povratku u Hrvatsku upisao je doktorski studij iz Neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i doktorski studij Međunarodnog javnog i privatnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2018. godine radi kao asistent na Odsjeku psihologije Fakulteta hrvatskih studija. Njegov primarni interes je usmjeren na područje kliničke psihologije i neuroznanosti. Autor je i recenzent brojnih znanstvenih radova u međunarodnim časopisima.
 
 
               Dora Korać, mag.psych   
 
Završila je studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala na temu palijativne skrbi. Trenutno studira na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Volontirala je u Crvenom križu, poglavito pomažući stradalima od potresa na području grada Zagreba te u provođenju programa za poticanje komunikacije i igre s djecom s poremećajima iz autističnog spektra. U sklopu savjetovanja usmjerena je na područja samoreguliranog učenja, kognitivnog razvoja te zdravstvene psihologije.

 

 

        Klara Saganić, mag. psych.
 
Završila je studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ima iskustvo provođenja preventivno-socijalizacijskih radionica za djecu te psiholoških radionica za studente i opću populaciju na razne teme (asertivnost, suočavanje sa stresom, upravljanje emocijama, osobine ličnosti). Od 2020. g. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Istraživački interesi su joj u području socijalne psihologije, psihologije romantičnih odnosa i obitelji te moralnosti. Trenutno studira na poslijediplomskom sveučilišnom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Članica je sekcije za povijest psihologije Hrvatskog psihološkog društva.

 

 

             Barbara Benčić, prof. psih. - vanjska suradnica Savjetovališta
 
Po zvanju profesor psihologije s dugogodišnjim iskustvom i radom u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Radila na poslovima psihologa u sustavu upravljanja ljudskim resursima, na kojima sam planirala i provodila selekciju, obuku i edukaciju za zapovjedno osoblje, provodila psihološku prevenciju i potporu djelatnika i njihovih obitelji prilikom odlaska na bojišnicu (u ratu) i u mirovnu operaciju / misiju (u miru), sudjelovala u ispitivanju i evaluaciji organizacijske klime / kulture, organizacijske privrženosti itd. U Zavodu zrakoplovne medicine (KB Dubrava) radila i na psihološkoj potpori djelatnicima u sklopu redovitih zdravstvenih pregleda te na odabiru i procjeni radne sposobnosti osoblja u sklopu medicine rada. Volontirala u Crvenom križu kao dio Interventnog tima za katastrofe (psihološka potpora). Sudjelovala na brojnim edukacijama / tečajevima (realitetna terapija, medijacija, pregovarenje u kriznim situacijama, Inoptimum school itd). Trenutno u mirovini, te na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (IGW Zagreb). U sklopu edukacije bavim se psihoterapijom uz superviziju. Hobi – turistički pratitelj, planinarenje, ronjenje itd.
 
      Leona Bortas, mag.psych. - vanjska suradnica Savjetovališta
 
Magistra psihologije s iskustvom rada u organizacijskoj psihologiji u području razvijanja ljudskih potencijala. Edukantica kognitivno-bihevioralne terapije, poglavito se bavi savjetovanjem u području poteškoća s anksioznosti različitih vrsta i depresije. U savjetodavnom i terapijskom radu po potrebi primjenjuje i mindfulness kao pomoćnu metodu.
 
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS