Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Naš tim

      doc.dr.sc Lovorka Brajković, prof.psih., klinički psiholog, voditeljica Savjetovališta

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je psihoterapiju iz Transakcijske analize te seksualnu terapiju. Dugi niz godina radila je kao klinički psiholog u KBC Zagreb (Klinika za psihološku medicinu i Klinika za psihijatriju). Stručno područje rada usmjereno je na pružanje psiholoških tretmana i pomoći osobama s psihičkim poteškoćama, osobito osobama oboljelima od malignih bolesti. Aktivna je u provedbi javnozdravstvenih akcija s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i podizanja kvalitete života. Osim psihoonkologije i palijativne skrbi, usmjerena je i na pružanje psihološke pomoći i podrške mladima u procesu odrastanja.

 

              doc.dr.sc. Jelena Maričić, dipl.psiholog, psihoterapeut

Diplomirala je psihologiju i sociologiju 2003. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat znanost iz polja psihologije stekla je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz radni odnos u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar te suradnju u obliku izvođenja seminara i vježbi na nekoliko kolegija na Odsjeku za psihologiju Hrvatskih studija, od 2005. surađuje i u Psihološkom centru Tesa. Tamo do danas redovito pruža psihološku pomoć telefonom, kao i savjetovanje i psihoterapiju uživo. U Psihološkom centru Tesa je vodila i brojne edukacije za psihologe, su-stručnjake i građanstvo, te javna predavanja, u kojima je integrirala znanstvene spoznaje i psihoterapijska znanja i iskustva. 2017. stekla je certifikat nakon završenog četverogodišnjeg studija Integrativne gestalt psihoterapije (pod pokroviteljstvom Instituta za integrativnu gestalt terapiju iz Würzburga), a 2019. diplomu nakon završenog četverogodišnjeg studija logoterapije (pod pokroviteljstvom Viktor Frankl instituta iz Beča). Od 2017. zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Sudjeluje u radu Savjetovališta Fakulteta hrvatskih studija od njegovog početka, a primarno je usmjerena na rad sa studentima s problemima anksioznosti i depresivnosti, te s problemima u obiteljskim i drugim odnosima.

 

           Ana Petak, mag, psych, koordinatorica za studente s invalidnošću

Ana Petak završila je studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu,  na   čijem je Odsjeku trenutno zaposlena. Volontirala je u nekoliko udruga te radila u osnovnim i srednjim školama kao stručni suradnik psiholog. Studentica je poslijediplomskog studija "Prevencijska znanost i studij invaliditeta" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te je Koordinatorica je za studente s invalidnošću FHS. Završila je prvi stupanj psihoterapijske edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija. U savjetovanju je uglavnom usmjerena na područje psihologije obrazovanja te problema učenja i savladavanja gradiva.
 
 
      Dunja Jurić Vukelić, mag.psych, karijerna savjetnica
 
Diplomirala psihologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Studentica je poslijediplomskoga doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Savjetodavnim radom s djecom i adolescentima bavila se u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG i u Savjetovalištu za mlade Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. U skladu sa savjetodavnim interesima usmjerenima na područja zdravstvene psihologije, odgoja i obrazovanja, polaznica je edukacija iz palijativne medicine i karijernog savjetovanja.
 
 
          Iva Černja Rajter, mag.psych, karijerna savjetnica
 
Završila je studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu,  na  čijem je Odsjeku zaposlena od 2014. godine. Prethodno je radila kao vanjski suradnik na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na Pravnom fakultetu. Studentica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju doktorsku disertaciju izrađuje u sklopu projekta „Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (HRZZ-1229)“ na kojem je sudjelovala. Trenutno sudjeluje na projektu „Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (HRZZ-7537)“. Njeni istraživački interesi su u području  profesionalnog razvoja,  savjetovanja i cjeloživotnog obrazovanja. Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu radi kao karijerna savjetnica u sklopu Savjetovališta. U ovom području radila je i kao voditeljica radionica profesionalnog razvoja u sklopu Projekta „Školski program profesionalnog razvoja“ – RAZBOR. Član je društava: „Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe“ i“ European doctoral programme in career guidance and counselling“.
 
 
    Lea Andreis, mag.psych., karijerna savjetnica
 
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, prije kojeg je studirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž odradila je u području upravljanja ljudskih potencijala, nakon kojeg je nastavila raditi u istom području u farmaceutskoj i ICT industriji. Volontirala je u Psihološkom centru Sever, na Plavom telefonu i u organizaciji MassChallenge Switzerland te je radila kao asistentica u nastavi u OŠ Matka Laginje. U nastavku profesionalne karijere radila je u području marketinga, digitalnog marketinga, konzaltinga, lokalizacije, koordinacije i odnosa s javnošću u inozemnim i hrvatskim kompanijama, a 2019. izabrana je u zvanje i na radno mjesto asistentice na Fakultetu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
 
 
             Barbara Benčić, prof. psih. - vanjska suradnica Savjetovališta
 
Po zvanju profesor psihologije s dugogodišnjim iskustvom i radom u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Radila na poslovima psihologa u sustavu upravljanja ljudskim resursima, na kojima sam planirala i provodila selekciju, obuku i edukaciju za zapovjedno osoblje, provodila psihološku prevenciju i potporu djelatnika i njihovih obitelji prilikom odlaska na bojišnicu (u ratu) i u mirovnu operaciju / misiju (u miru), sudjelovala u ispitivanju i evaluaciji organizacijske klime / kulture, organizacijske privrženosti itd. U Zavodu zrakoplovne medicine (KB Dubrava) radila i na psihološkoj potpori djelatnicima u sklopu redovitih zdravstvenih pregleda te na odabiru i procjeni radne sposobnosti osoblja u sklopu medicine rada. Volontirala u Crvenom križu kao dio Interventnog tima za katastrofe (psihološka potpora). Sudjelovala na brojnim edukacijama / tečajevima (realitetna terapija, medijacija, pregovarenje u kriznim situacijama, Inoptimum school itd). Trenutno u mirovini, te na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (IGW Zagreb). U sklopu edukacije bavim se psihoterapijom uz superviziju. Hobi – turistički pratitelj, planinarenje, ronjenje itd.
 
      Leona Bortas, mag.psych. - vanjska suradnica Savjetovališta
 
Magistra psihologije s iskustvom rada u organizacijskoj psihologiji u području razvijanja ljudskih potencijala. Edukantica kognitivno-bihevioralne terapije, poglavito se bavi savjetovanjem u području poteškoća s anksioznosti različitih vrsta i depresije. U savjetodavnom i terapijskom radu po potrebi primjenjuje i mindfulness kao pomoćnu metodu.
 
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS