Aktualni svezak 22

LUCIUS
Zbornik radova Društva studenata povijesti Hrvatskih studija "Ivan Lučić - Lucius"

​Izdavač
Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić - Lucius"

Nakladnik
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb
www.hrstud.unizg.hr

Za nakladnika
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević,
pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

​Uredništvo
Ante Bećir & Petra Vručina

Članci (12)
Prikazi (11)
Osvrti (4)
Izvještaji (7)
Intervju (1)

Časopis izlazi jednom godišnje na hrvatskom jeziku.

ISSN: 1333-6185 (tisak)
ISSN: 2459-5438 (online)
UDK: 93/94 378

Zbornik radova odnosno časopis pokrenut je 2002. godine te je kao takav prvi časopis u Hrvatskoj. Glavni cilj je prikupljanje i sistematiziranje studentskih radove povijesne tematike u jednoj serijskoj publikaciji i tako studentima povijesti omogući objavljivanje rezultata njihovih istraživanja. Uređivačka koncepcija časopisa slijedi tendenciju objavljivanja zaista uspješnih studentskih radova, što znači radova nagrađenih Rektorovom nagradom, uspješnih diplomskih radova te seminarskih radova studenata povijesti. Važno je naglasiti da vrijednost nekog teksta za objavljivanje u časopisu ne određuju studenti već se ta odluka prepušta profesorima i znanstvenicima. Svi radovi nagrađeni Rektorovom nagradom se objavljuju jer ta nagrada sama po sebi ima određenu težinu, diplomski radovi se objavljuju uz suglasnost profesora mentora i članova komisije koja je sudjelovala pri obrani diplomskoga rada, dok seminarski radovi prolaze recenziju barem dva profesora koja su specijalizirala područje kojim se rad bavi. Glavni urednik i uredništvo mijenjaju se svakim novim vodstvom.

Svoje radove možete slati Uredništvu na mail dsp.lucius@gmail.com sukladno Natječaju za objavu radova objavljenome na Facebook stranicama Društva. Upute za izradu radova nalaze se na kraju svakoga aktualnoga broja. 

Prethodno objavljene brojeve možete pogledati ovdje.
 


Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS