PSYCHOACTIVE
Časopis studenata psihologije Hrvatskih studija

​Izdavač
Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu "Feniks"

Nakladnik
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb
www.hrstud.unizg.hr

Za nakladnika
Pročelnik Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević

​Uredništvo
Andrea Domitrović / Lara Domović / Una Komar (glavna urednica) / Jelena Majcen / Tiffany Matej Hrkalović / Marija Tičić

​Lektura
Helena Deisinger / Klara Janečić

Impressum

Časopis izlazi jednom godišnje na hrvatskom jeziku

ISSN: 1846-9280 (tisak)
ISSN: 2459-5454 (online)


Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS