PSYCHOACTIVE
Časopis studenata psihologije Hrvatskih studija

​Izdavač
Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu "Feniks"

Nakladnik
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb
www.hrstud.unizg.hr

Za nakladnika
Pročelnik Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević

​Uredništvo
Andrea Domitrović / Lara Domović / Una Komar (glavna urednica) / Jelena Majcen / Tiffany Matej Hrkalović / Marija Tičić

​Lektura
Helena Deisinger / Klara Janečić

Impressum

Časopis izlazi jednom godišnje na hrvatskom jeziku

ISSN: 1846-9280 (tisak)
ISSN: 2459-5454 (online)


Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS