Etičko povjerenstvo
  Članovi  
     
1. doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, predsjednica  
  prof. dr. sc. Mislav Kukoč, zamjenik predsjednika  
2. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, članica  
  prof. dr. sc. Stipan Tadić, zamjenik člana  
3. Ružica Bešlić Grbešić, dipl. bib., članica,  
  mr. sc. Petar Marija Radelj, zamjenik člana.  
 

Etičko povjerenstvo djeluje u proširenom sastavu, u koji ulaze i dva člana koji se imenuju iz reda studenata kad se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja studenata ili je pitanje od neposredne važnosti za studente.

U svojem radu Etičko povjerenstvo:

  • postupa sukladno moralnim načelima, načelima profesionalne etike i Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • prati primjenu Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu,
  • promiče etička načela i vrjednote,
  • promiče etično ponašanje u profesionalnom i javnom djelovanju pripadnika sveučilišne zajednice Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; u međusobnim odnosima zaposlenika, vanjskih suradnika i studenata; nastavnoga i nenastavnoga osoblja; osoblja i studenata, te među studentima,
  • provodi postupke sukladno Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • pomaže ostvarivanju zajedničkoga dobra i javnoga interesa, izgradnji dostojanstva i ugleda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, povjerenju društvene i akademske zajednice u sustav visoke naobrazbe.

 

Dokumenti

 


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS