Uprava

Pročelnik Hrvatskih studija

izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
e-pošta

Program rada

 

prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Pročelnikova zamjenica
Povjerenica za nastavu i studente
e-pošta

doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Povjerenica za osiguravanje kvalitete, studijske programe i cjeloživotnu naobrazbu
e-pošta

prof. dr. sc. Mislav Kukoč
Povjerenik za poslijediplomske studije
Telefon:
e-pošta

izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević
Povjerenica za poslovanje i međunarodnu suradnju
e-pošta

doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski
Povjerenica za znanost
e-pošta

 

mr. sc. Petar Marija Radelj
Pročelnikov savjetnik za organizacijska, kadrovska i programska pitanja
e-pošta

 

Administrativni djelatnici u Uredu pročelnika:

Danijel Jurković, mag. comm., mag. hist.
e-pošta

Lidija Zorić, prof.
Administrativna tajnica u Uredu pročelnika
e-pošta


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS